Covid 19 Pandemisinde yükselen hasta sayısına bağlı olarak bulaş riskinin artması ve konu ile ilgili T.C. İç İşleri Bakanlığı’nın 18.11.2020 tarihli Genelgesi dikkate alınarak Üniversitemiz Senatosu’nun 19.11.2020 tarihli kararı ile Tıp Fakültesi 6. Sınıf İntörnlük Dönemi hariç olmak üzere tüm Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının Üniversitemiz kampüsü içerisinde yüz yüze yapılmakta olan uygulama dersleri ile hastane, sağlık merkezi ve diğer kuruluşlarda yapılmakta olan staj eğitimlerine 23.11.2020 pazartesi gününden 04.01.2021 pazartesi gününe kadar ara verilmiştir.

Pandemi sürecindeki gelişmelere ve ilgili Devlet Kurumları’ndan iletilecek kararlara bağlı olarak konu ile ilgili yapılacak güncellemeler ile yapılamayan uygulama dersleri ve stajların nasıl telafi edileceğine ilişkin bilgiler sizlere daha sonra iletilecektir.

Bu süre içinde Üniversitemiz 2020-2021 güz dönemi teorik dersleri ve bazı uygulamalı ders/stajlardaki anlatımlar ile sınavlara halen uygulanmakta olduğu üzere uzaktan dijital yöntemler aracılığı ile devam edilecektir.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü

Son güncelleme tarihi: 21/11/2020
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.