Cambridge Türkiye Çalışma Grubu, 2016-2017 Çalışma Dönemi’ni planlamak üzere, 7 Ekim 2016 tarihinde Acıbadem Üniversitesi’nde 8. Çalıştayı’nı düzenledi.

Cambridge Türkiye Çalışma Grubu, 2016-2017 Çalışma Dönemi’ni planlamak üzere, 7 Ekim 2016 tarihinde Acıbadem Üniversitesi’nde 8. Çalıştayı’nı düzenledi. Grup üyeleri, Yeşim Işıl Ülman (Kurucu), M. Volkan Kavas, Nadi Bakırcı, Pınar Topsever, İnci User, Fatih Artvinli, Melike Şahiner’in yanı sıra Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Ceren İlikan ve Metin Cevizci de konuk olarak toplantıya katıldılar.

Toplantıda öncelikle, Ülman tarafından, 11-13 Temmuz 2016 tarihinde Paris’te yapılan Cambridge Konsorsiyumu Biyoetik Eğitimi toplantısının bilimsel çerçevesi özetlendi.

Çalıştayda alınan kararlar genel hatlarıyla şöyle;

1) Türkiye Çalışma Grubu, parçası olduğu Uluslararası Cambridge Network ile işbirliği halinde Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Kavas önderliğinde hazırlanacak proje ile COST Action başvurusunda bulunacak. Projenin 1-2 Aralık 2016 tarihlerinde Macaristan’da yapılacak toplantıda uluslararası grup üyeleri ile tartışılarak netleşmesi planlanıyor. Proje taslağı için; klinikte etik eğitimi, etik eğitiminin davranış değiştirici boyutunun ölçülmesi, bir eğitim yönetim olarak Klinik Etik Desteği, etik eğitimcileri için "guideline" (kılavuz, rehber) oluşturulması, Avrupa çapında ortak eğitim hedeflerinin ve bunlara ulaşma yollarının belirlenmesi (Örn: UNESCO Bioethics Core Curriculum kaynağının güncellenmesi gibi) gibi öneriler yer alıyor.

2) Cambridge Biyoetik Eğitimi Türkiye Çalışma Grubu olarak bir süredir üzerinde çalışılan "inventory" (envanter) çalışması kapsamında Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Kavas'ın liderliğinde, çalışmanın niceliksel olan ilk ayağına hemen başlanmasına karar verildi. Bu aşama tamamlandıktan ve sonuçları ortaya konulduktan sonra, niteliksel yöntemlerin kullanıldığı ikinci ve meta-analiz çalışmasını içeren üçüncü aşamaların planlanması kararlaştırıldı. İlk aşama için Acıbadem ve/veya Ankara Üniversitesi’nin Bilimsel Araştırma Destek Fonlarına, sonraki aşamalar için TÜBİTAK'a başvurulması planlandı.

3) Dr. M. Volkan Kavas'ın önerisi ile "Biyoetik Eğitimi" üzerine bir kitap hazırlığına başlandı. İlgili kitap, yerli yazarların birikimine dayanacak; beş ana bölüm içerecek: Tarihçe, Kuramsal Çerçeve, Uygulama Örnekleri, Somut Veriler, Geleceğe İlişkin Çıkarımlar. Yazarlar Biyoetik, Tıp Eğitimi, Tıp Sosyolojisi, Halk Sağlığı vb. alanlarda çalışan araştırmacılardan oluşacak. Kitabın Dr. Kavas’ın editörlüğünde çıkması planlanıyor.

4) 1-2 Aralık'ta yapılacak olan Cambridge Biyoetik Eğitimi Avrupa Network Çalıştayı'nda, Türkiye Çalışma Grubu'nu tanıtmak amacıyla poster sunumu gerçekleşecek. Poster, Yrd. Doç. M. Volkan tarafından hazırlanacak.

5) Mart 2017'de Antalya'da TEGED tarafından gerçekleştirilecek olan Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu'nda, Türkiye Çalışma Grubu'nun tanıtan bir sunum gerçekleştirilecek. Sunum Grup adına Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman tarafından hazırlanacak.

Son güncelleme tarihi: 11/10/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.