Merkezi Acıbadem Üniversitesi olan Cambridge Biyoetik Eğitimi Türkiye Çalışma Grubu, 21-22 Ocak 2016 tarihlerinde, çeşitli ülkelerden biyoetik ve tıp eğitimcilerinin katıldıkları uluslararası bir toplantı düzenledi.

Acıbadem Üniversitesi’ndeki Cambridge Biyoetik Ağı İstanbul Toplantısı’na Guy Widdershoven, Menno de Bree, Yolande Voskes (Hollanda), Peter Kakuk (Macaristan), Emanuele Valenti (İspanya), Thalia Arawi (Lübnan), Yeşim Işıl Ulman, Kevser Vatansever, Nadi Bakırcı, Muhtar Çokar, Yasemin Alanay, Pınar Topsever, M. Volkan Kavas, Figen Demir, Işıl Pakis, Tuna Çakar, Deniz Ağırbaşlı, Mehmet Ekinci ve Ömer Faruk Erdil (Türkiye) katıldı. Cambridge İstanbul toplantısının başlıca iki amacı vardı: Biyoetik eğitiminde iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve uluslararası çalışma gruplarının ortak bilimsel projelerini tartışarak planlamak.

Toplantıda ilk gün Thalia Arawi “Daha Hasta Merkezli Bir Eğitim İçin İçeriden Bir Değerlendirme”, Menno de Bree “Groeningen Tıp Fakültesi’nde Biyoetik Eğitimi”, Peter Kakuk “Etik Eğitiminde Sinema”, Emanuele Valenti “Tıp Eğitiminde Klinik Olgulara Dayalı Etik Çözümleme Yöntemi”, M. Volkan Kavas “Aydınlatılmış Onam Almak” başlıklı sunumları gerçekleştirdi. Bu çalışmalar, biyoetik ve tıp eğitimcilerinin uygulamalarla deneyimlerini paylaştıkları, verimli ve zengin tartışma ortamı yarattı.

Katılımcılar, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eğitsel mekanlarını gezdi ve hayranlıklarını ifade ettiler. Öğleden sonra Etik Olgu Çözümlemesi (Moral Case Deliberation) uygulaması yapıldı. Etik uzmanı Prof. Dr. Guy Widdershoven’ın moderatör olduğu oturumda, Pediatrik Genetik Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Alanay gerçek bir Klinefelter Sendromu olgusundan yola çıkarak, vakanın tıbbi yönü hakkında bilgi verdi; yaşadığı etik ikilemi ortaya koydu. Grup üyeleri, vaka hakkında sorular sorarak ve klinik etik ikilemi derinlemesine düşünerek çözümlemeye çalıştılar. Bunu yaparken EOÇ (MCD) yaklaşımının etik akıl yürütme, etik sav geliştirme ve diyalog yöntemini kullandılar. Oturuma katılanlar, klinik ortamda etik değerleri kavrama ve etik çözümleme açısından geniş bir bakış açısı geliştirdiklerini, etik ikilemin çözümü için derin içgörü kazandıklarını belirttiler.

İkinci gün grup üyeleri, çalışma hedeflerini gözden geçirerek ileriye dönük adımlarını planladılar.

1- Cambridge Network, Ağustos 2016’da AMEE (International Association for Medical Education) Kongresi’ne katılarak Cambridge Network ve faaliyetlerini tanıtacaklar.

2- ERASMUS+ Stratejik Ortaklık, COST programlarına başvuracaklar. Etik eğitiminde klinik uygulamada gerçek yaşam deneyimlerini, kültürel çeşitliliği içeren yenilikçi öğretim yöntemleri geliştirme amacıyla çalışacaklar.

3- Her yıl Paris’te yapılan Cambridge Consortium of Bioethics Education toplantılarında temsil edilecekler.

4- Projelerini tartışmak ve geliştirmek üzere Kasım 2016’da Macaristan’da, ardından 2017’de İspanya’da bir araya gelecekler.

Biyoetik ve tıp eğitimcileri etkinlikten derinleşen dostluklarla, Acıbadem Üniversitesi’nin ve İstanbul’un konuksever anılarıyla ayrıldı.

Son güncelleme tarihi: 20/12/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.