Türkiye’nin göz sağlığı politikalarının gelişimine hız katacak desteklerin oluşturulması ve bu yönde paydaşlarla diyalog ortamının başlatılması amacıyla, Novartis-Alcon işbirliğinde Deloitte firmasına “Göz Sağlığı” konulu Taslak Rapor hazırlatıldı.

Türkiye’nin göz sağlığı politikalarının gelişimine hız katacak desteklerin oluşturulması ve bu yönde paydaşlarla diyalog ortamının başlatılması amacıyla, Novartis-Alcon işbirliğinde Deloitte firmasına “Göz Sağlığı” konulu Taslak Rapor hazırlatıldı. Çalışma, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde, 30 Mart 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Bir Sağlık Programı Örneği Olarak Göz Sağlığı” Atölye Çalışması ile sektördeki paydaşların görüşüne sunuldu.

Yuvarlak Masa Toplantısı formatında gerçekleştirilen Atölye Çalışması; kamu paydaşları olarak Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu; uzmanlık derneği olarak Türk Oftalmoloji Derneği ile, Novartis, Alcon, Deloitte ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Sayın Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve Sayın Dr. Şuayip Birinci ile Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. S. Haluk Özsarı’nın yaptığı Atölye Çalışması’nda; rapor ve metodolojisi ile ana bulgularını kapsayan bir sunum katılımcılarla paylaşılarak, paydaşların rapor ve sunuma dönük tespit, katkı ve önerilerialındı; hazırlanan toplantı notu katılımcılara iletildi.

Sağlık Bakanlığı’nın ilgili Kurum ve Genel Müdürlükleri, Çalışma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Oftalmoloji Derneği temsilcileri ile sektörden katılımcıların geri bildirim ve değerlendirmelerin alınmasını takiben rapor, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan düzenlemelerle yayın haline getirildi.

Son güncelleme tarihi: 07/11/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.