Bir Sağlık Programı örneği olarak: Göz Sağlığı Çalışması

Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezi, 2015 yılında Novartis ile ortak bir insiyatif olarak, daha iyi sağlık çıktılarının aynı ya da daha düşük maliyetle sunulması olarak tanımlanan “değere dayalı sağlık hizmeti” bakış açısıyla, kamu hastaneleri çalışanlarını hedef alan bir eğitim programı yürütmeye başladı. Eğitim programı “Sağlık Sistemleri Çıktılarının İyileştirilmesi” teması etrafında dört modül (Kalite, Üretkenlik, HTA, İnovasyon) halinde düzenlenerek 2016 yılında tamamlandı.

Aynı bakış açısıyla, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, göz sağlığı alanında Deloitte, Alcon ve Novartis işbirliği ile hazırlanan bir kalitatif araştırma raporunun, konunun ilgili tüm paydaşları ile tartışılacağı bir Yuvarlak Masa Toplantısı planlandı.

30 Mart 2017 Perşembe günü Ankara’da yapılacak toplantıda aşağıdaki konu başlıklarının tartışılması amaçlandı:

  • Göz sağlığı alanında durum analizinin yapılması ve kamu sağlık hizmet sunucularının göz sağlığına yönelik olanak ve altyapılarının değerlendirilmesi,
  • Göz sağlığı alanında mevcut verilerin izlenmesi, etkin kullanımı ve bu alanda veri açığını kapatmaya yönelik bir aksiyon planı oluşturulması,
  • Göz sağlığı konusunda “farkındalığın arttırılması” ve olası yeni müdahale alanlarının saptanması.
Son güncelleme tarihi: 13/09/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.