Bir Sağlık Programı örneği: Göz Sağlığı Çalışması

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, göz sağlığı konusunda bir Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıda, Deloitte, Alcon ve Novartis işbirliği ile göz sağlığı alanında hazırlanan bir kalitatif araştırma raporu, konunun ilgili tüm paydaşları ile tartışıldı.

Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezi’nin Novartis ile 2015-2016 yılında “Değere dayalı sağlık hizmeti” bakış açısı ve “Sağlık sistemleri çıktılarının iyileştirilmesi” teması ile gerçekleştirdiği eğitim programı ile başlayan işbirliği sürecinin bir sonraki adımı olarak Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bu kez de göz sağlığı konusunda bir Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi. Dünyada en sık görülen on sakatlık nedeninden üçünün göz hastalıkları olduğu (Dünya Sağlık Örgütü “Küresel Hastalık Yükü” Raporu, 2004 yılı güncellemesi); ve yeterli bilgi ve zamanında müdahale ile dünya genelinde körlüğün %80 önlenebildiği gerçeği göz önüne alınarak, Deloitte, Alcon ve Novartis işbirliği ile göz sağlığı alanında hazırlanan bir kalitatif araştırma raporunun, konunun ilgili tüm paydaşları ile bir atölye çalışması formatında tartışılması hedeflendi.

30 Mart 2017 Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirilen toplantının moderatörlüklerini Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve Dr. Şuayip Birinci ile Merkez Müdürü Doç. Dr. Haluk Özsarı yaptılar.

Sağlık Bakanlığı’nın ilgili Kurum ve Genel Müdürlükleri, Çalışma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Oftalmoloji Derneği temsilcileri ile sektörden katılımcıların bulunduğu toplantıda aşağıdaki konu başlıkları tartışıldı:

  • Göz sağlığı alanında durum analizinin yapılması ve kamu sağlığı hizmet sunucularının göz sağlığına yönelik olanak ve altyapılarının değerlendirilmesi,
  • Göz sağlığı alanında mevcut verilerin izlenmesi, etkin kullanımı ve bu alanda veri açığını kapatmaya yönelik bir aksiyon planı oluşturulması,
  • Göz sağlığı konusunda “farkındalığın arttırılması” ve olası yeni müdahale alanlarının saptanması.
Son güncelleme tarihi: 19/09/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.