Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASUMA) tarafından düzenlenen “Hasta-Hekim İlişkileri ve Şiddet Sempozyumu” 9 Aralık 2016 tarihinde Kerem Aydınlar Kampüsü’nde gerçekleşti.

Sempozyum Acıbadem Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Güney ve ASUMA Müdürü ve Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Polat’ın açılış konuşması ile başladı.

Prof. Dr. Oğuz Polat’ın oturum başkanlığını yaptığı ilk oturumda öncelikle Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurdan Tözün, hasta-hekim ilişkisine dair konuşmasını gerçekleştirdi. Prof. Tözün konuşmasında bu ilişkinin ne çok yakın ne de çok uzak olmamasını, resmi olması gerektiğini dile getirerek artık hekimlerin hasta ile “ataerkil görüşme” yönteminden “görüşmeci yönteme” geçtiğini ifade etti.

İkinci olarak Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Baskan aydınlatılmış onam kavramından bahsetti. Aydınlatılmış onamın hukuki boyutundan, içeriğinden ve öneminden bahsetti. Hastanın açıklayıcı şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini ve aydınlatılmış onam formun eksiksiz doldurulması gerektiğini söyledi.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Özdemir Aktan ise hekime yönelik şiddetten bahsetti. Hekime yönelik şiddetin artış gösterdiğini ve bu şiddetin mesleki ve toplumsal nedenlerini anlattı.

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Havva Karagöz ise hasta-hekim ilişkilerinde hukuki sorumluluğun nasıl olması gerektiğinden, özel ve devlet hastanelerinin ve hekimlerin sorumluluklarından, hekime uygulanan şiddetin hukuki yaptırımlarından bahsetti.

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl Pakiş’in oturum başkanlığını yürüttüğü ikinci oturumda ise sözlü bildiriler dinlendi. Farklı alanlarda eğitim hayatına devam eden öğrenci ve çalışanların gerçekleştirdiği bildirilerde arabuluculuktan hekime yönelik şiddetin psikolojik boyutuna, malpraktis (hatalı tıbbi uygulamalar) ve farklı ülkelerdeki örneklerinden coercive kontrole (zorlayıcı kontrol) kadar farklı konular ele alındı. Toplamda 11 adet sözlü bildiri gerçekleştirildi.

Son güncelleme tarihi: 11/10/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.