Üniversitemiz Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar Araştırma Uygulama Merkezi-ACURARE, Avrupa Komisyonu “Horizon2020 Work Programme 2018-2020 Dokümanında”, Personalised Medicine başlığı altında SC1-BHC-04-2018: “European Joint Programme Rare Disease-(EJP RD)”, “Nadir Hastalıklar Avrupa Ortak Programı” olarak yer alan proje çağrısına katılımcı olarak yer aldı. Çeşitli Avrupa ülkelerden 85 merkez, kurum ve bakanlıkların katıldığı yaklaşık 55 milyon avroluk proje Ağustos 2018’de onaylanmıştır.

Ocak 2019’dan itibaren başlayacak beş yılık proje kapsamında kurumumuzda yeni kurulan ACU-RARE’e aktarılacak miktar 319.000 avro olup Üniversitemiz proje kapsamında genetik varyant önceliklendirme, nadir hastalık etiyolojisini belirlemede kullanılacak analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve nadir hastalıklar alanında eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde aktif rol alacaktır.

Nadir Hastalıklar Avrupa Ortak Programının Amaçları:

  • Araştırma sonuçlarının klinik uygulamalara hızlı bir şekilde aktarılmasını ve hastaların yararına sağlık hizmetlerinin alınmasını sağlayan bir araştırma ve inovasyon hattı oluşturmak

  • Uluslararası Nadir Hastalıklar Araştırma Konsorsiyumu (IRDIRC) politikalarını takip etmek ve amaçlarına katkıda bulunmak

  • Araştırma ve klinik verilerin, materyallerin, süreçlerin, bilgi birikiminin ve bilginin paylaşılması, geliştirilmesi ve tanıtılması yoluyla nadir hastalıklarla ilgili araştırmaların entegrasyonunu sağlamak. Araştırmaların etkinliğini, üretimini ve sosyal etkisini iyileştirmek.

  • Temel, klinik, epidemiyolojik, sosyal, ekonomik ve sağlık hizmetlerini içeren nadir hastalıklarla ilgili araştırmalar için finansal desteğin daha etkin bir model ile uygulanması ve geliştirilmesini sağlamaktır.

Nadir Hastalıklar Avrupa Ortak Programından Beklenen Etki

  • Yeni ve optimize teşhis ve tedavi seçenekleri sunarak bu hastalıklara sahip bireylerin hayatlarında iyileştirme sağlanması,

  • Nadir hastalıklar alanlarında uzmanlık ve araştırma kaynaklarındaki bölünmüşlüğü azaltmak

  • AB’nin nadir hastalık alanında yenilikçilik kapasitesini artırmak,

  • Araştırma sonuçlarına ulaşabilmek için sağlık sistemlerinin kapasitesini artırmak,

  • AB’nin nadir hastalıklardaki küresel gücünü pekiştirmektir.

ACURARE hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayın.

Son güncelleme tarihi: 02/04/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.