Acıbadem Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen sağlık bilimleri ve sosyal bilimler temalı ACU Sosyoloji Günleri 18 Nisan 2018 Çarşamba günü gerçekleşti.

Etkinlik, tıp eğitiminde ve sağlık alanındaki araştırma faaliyetleri gün geçtikçe artan sosyal bilimlerin bu alana bakış açısını tanıtmak, sosyal bilimler ve sağlık bilimlerinin işbirliği olanaklarını tartışmak amacıyla düzenlendi. Acıbadem Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Güney’in açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İnci User, sempozyumun amacı ve içeriği hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sempozyumun Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cengiz Yakıcıer tarafından yönetilen ‘Tıp Eğitiminde Sosyal Bilimler” başlıklı ilk oturumunda Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Levent Altıntaş ve Doç. Dr. Melike Şahiner beşeri ve sosyal bilimlerin tıp eğitimi içindeki yerini açıklayarak, bu konuya ilişkin olarak şimdiye kadar üniversitemizde yapılanları ve yapılabilecek olanları tartışmaya açtılar.

Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman yönetimindeki ikinci oturum ‘Tıp ve Tarih: Modernleşen Osmanlı İmparatorluğu’nda Hekimlik’ başlığı ile gerçekleşti. Bu oturumda Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’ndan Doktor Öğretim Üyesi Fatih Artvinli ve Sosyoloji Bölümü’nden Doktor Öğretim Üyesi Ceren İlikan Rasimoğlu Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki modernleşme çabaları içinde tıbbın, tıbbiyenin ve hekimlerin durumunu örnekleyen iki sunum yaptılar ve sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinin diğer toplumsal süreçlerle bağlantısını bu örnekler üzerinden tartıştılar.

Oturum başkanlığını Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ayça Kurtoğlu ‘nun yaptığı ‘Sağlık Sosyolojisinde Güncel Tartışma Örnekleri’ başlıklı üçüncü oturumun konuşmacıları, Beykent Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Nihan Bozok, Dr. Melin Levent Yula ve Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Metin Cevizci sağlık sosyolojisi alanından güncel kuram, tartışma ve araştırma örnekleri sundular. ‘Sağlıkta Sosyal Bilim Yöntemleriyle Araştırma Yapmak’ başlığını taşıyan ve Sosyoloji Bölümü’nden Doktor Öğretim Üyesi Alper Bilgili tarafından yönetilen son oturumda ise sosyal bilimlerin bakış açısını ve araştırma tekniklerini benimseyen sağlık çalışanlarının araştırma örnekleri sunuldu. Bu oturumun konuşmacıları Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı Uzman Eğitmen Tuba Usseli, Biyoetik Yüksek Lisans Programı 2018 mezunu Esra Çapanoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Öğretim Görevlisi Dr. Yasemin Uslu ve Tıp Fakültesi 2017 Mezunu Dr. Aral Sürmeli idi.

Son güncelleme tarihi: 18/04/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.