Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kuluçka Merkezi ve Beylikdüzü Belediyesi’nin ortaklaşa düzenleyeceği Çalıştay, 23 Kasım 2019 tarihinde Beylikdüzü Belediyesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

1 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen “Afet Sağlığı Çalıştay”ı kapsamında (1) Afette farkındalık yaratma ve bilinçlendirme, (2) Afetlerde sağlık hizmetleri (temel sağlık, çevre sağlığı), (3) Afet teknolojisi, (4) Afet lojistiği ve tedariki ve (5) Arama ve kurtarma konuları çalışma gruplarında ele alınarak; ihtiyaçlar, sorun alanları ve çözümler konusunda çeşitli öneriler belirlenmiştir. Söz konusu ikinci Çalıştay kapsamında buradan hareketle çözüm önerilerinin somutlaştırılması ve bir aksiyon planının oluşturulması hedeflenmektedir.

Bir panel ile başlayacak Çalıştay’da belirlenen konularda oluşturulan çalışma grupları oturumları ile devam edilecektir. Ayrıca Çalıştay sırasında Kuluçka Merkezi tarafından yapılacak çağrı doğrultusunda başvuran inovatif afet teknolojilerine yönelik bir sergi düzenlenecektir.

Son güncelleme tarihi: 07/11/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.