Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği (TEGED) tarafından düzenlenen “Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu (UTES)” Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin de katılımıyla bu yıl 15-17 Mart tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşti.

Tıp Fakültesi'nden Dekan Prof. Dr. Yasemin Alanay, Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nadi Bakırcı, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Levent Altıntaş, Doç. Dr. Melike Şahiner, Yrd. Doç. Dr. Dilek Kitapçıoğlu, Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu üyesi ve Dönem I öğrencisi Kaan Mert Güven katıldı.

Tematik bir sempozyum olan UTES’17’de Ölçme Değerlendirme konuları ele alındı. Sempozyumun “Klinik Eğitimde Performansın Değerlendirilmesi-1” panelinde Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Alanay oturum başkanlığı yaptı. “Klinik Eğitimde Performansın Değerlendirilmesi-2” ve “Hekimlik Becerileri ve Değerleri Alanında Değerlendirme” panellerinde ise davetli konuşmacı olarak Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Levent Altıntaş ve Doç. Dr. Melike Şahiner birer konuşma yaptı. “Yapılandırmış Staj Değerlendirme Örneği: Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf Ortopedi-FTR Stajı Entegre Uygulaması” başlığında bir sözlü bildiri, “Akılcı İlaç Kullanımı ve Reçete Yazma Eğitiminin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi”, “Seçmeli Derslerin Uygulanmasında Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi; Araştırma ve Projelerin Seçmeli Dersler ile Entegrasyonu” ve “Mezuniyet Öncesi Eğitimlerde Simülasyon Merkezlerinin Kullanımı” başlıklı üç poster bildiri sunuldu.

Sempozyumun özetlerine ve yapılan sunulara linkten ulaşılabilir.

Son güncelleme tarihi: 19/09/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.