Sağlık politikaları, ülkelerin politik, tarihsel ve sosyo-ekonomik özelliklerine göre değişen; karmaşık ve dinamik bir sürecin parçasıdır. Küresel dünyada tüm ülkeler, sağlık hedeflerine ulaşmak üzere tüm paydaşları bir araya getirerek ortak anlayış oluşturmaya ve bu bağlamda da üçüncü bir gözün bakışına ihtiyaç duymaktadırlar. Böylelikle; gerçek sağlık ihtiyaçlarının ülke öncelikleri ile uyumlu hale gelmesi, sağlıkla ilgili kaynakların daha iyi kullanılması ve sağlık sonuçlarının iyileştirilmesi için en etkili çözüm yolları tartışılabilmektedir.

Bu gerçekler ışığında kurulmuş olan Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, sadece Türkiye’de değil dünyada marka olmuş 25 yıllık Acıbadem Sağlık Grubu bilgi ve deneyiminin de desteğiyle tarafsız ve bilimsel yaklaşımı birleştirerek; sağlık politikaları ile ilgili veri toplayacak, araştırma yapacak, eğitim ve danışmanlık hizmeti verecektir. Oluşan birikim, ortaya konulacak yenilikçi ve iyileştirici çözümlerle birlikte tartışmaya açılacak, ulusal ve uluslararası işbirliği içinde düzenlenecek toplantılar ve yapılacak yayınlar aracılığıyla ilgili karar vericilerle paylaşılacaktır. İşte ilk sayısı yayınlanan bu e-Dergi, oluşacak bu birikimin önemli paylaşım araçlarından biri olacaktır.

Sağlık alanında tematik bir üniversite olan Acıbadem Üniversitesi’nde kurulan bu merkezin, özel sağlık sektöründe hep ilkleri gerçekleştirerek öncü ve önder olmuş Acıbadem Sağlık Grubu gibi, sağlık politikalarında da sektöre emsal olacak katkılar sağlayacağı inancıyla saygılar sunarım.

Mehmet Ali Aydınlar ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI

Son güncelleme tarihi: 22/10/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.