1. HEPA Europe 2015 Konferansı, 7-9 Ekim 2015’te gerçekleştirildi

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 7-9 Ekim 2015 tarihlerinde düzenlenen 6. HEPA Europe Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Sağlığı Geliştiren Fiziksel Aktivitenin Desteklenmesi Avrupa Ağı (HEPA Europe), Aktif Yaşam Derneği, Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği, Hacettepe Üniversitesi ve Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi desteğiyle gerçekleştirilen konferansın teması "Aktif Yaşamın Desteklenmesi için İşbirliği Yaklaşımı”di.

Konferansta araştırmacılar, akademisyenler, kamu ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelmesiyle fiziksel aktivitenin desteklenmesi için bir deneyim ve bilgi paylaşım ortamı sağlandı.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, 23 Şubat 2015 tarih ve 29276 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Merkezin genel amacı kaliteli, kanıta dayalı ve maliyet etkili olarak toplumun sağlık düzeyini yükseltmeye odaklı sağlık politikaları geliştirmek ve bu konuda öncülük etmektir.

Merkez, bu amaca yönelik olarak tarafsız ve bilimsel bir eşgüdüm yaklaşımı benimseyecek ve hizmet sunumu, finansman, örgütlenme, mevzuat ve yönetim gibi sağlık politikasıyşa ilgili ulusal, uluslararası, kamu-özel-akademik-sivil toplum ile gönüllü gibi kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu alanlarda veri toplayıp araştırma yapacak, eğitim ve danışmanlık hizmeti verecektir.

Bu çalışmalarla elde edilen deneyim ve bilgi birikimi, ortak akıl ve katılımcılık ilkeleri çerçevesinde değerlendirilecek; sağlık politikaları konusunda ortaya konan yenilikçi ve iyileştirici çözümler tartışmaya açılarak model ve proje geliştirilecektir. Oluşan bilgi ve deneyim, ulusal ve uluslararası işbirliği içinde düzenlenecek toplantılar ve yapılacak yayınlar aracılığıyla ilgili karar vericilerle paylaşılacaktır.

Merkezin çalışmaları; Acıbadem Üniversitesi ve sağlıkla ilişkili tüm alanlarla işbirliği içinde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez gibi kuruluşlar, kamu ve özel sektör kurumları ile sivil toplum kuruluşları vb benzer amaçlı kuruluşlarla stratejik işbirliğinde bulunmak ve ortak faaliyetler yapmak üzere iletişim ağı kurulacaktır. Ayrıca merkez, ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve belirli protokollerin imzalanması yoluyla, gerektiğinde bu kurumlar adına araştırma, proje, rapor, yayınlar, kongre organizasyonları üstlenecek ve onların temsilcisi olacaktır; analiz ve değerlendirmeleri takiben kapsamlı bir bakış açısı ile pilot projeler uygulayacak ve karşılıklı teknik yardım süreçlerinde yer alacaktır.

Son güncelleme tarihi: 07/11/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.