ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 2019 BÜTÇE DÖNEMİ ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ EK BAŞVURU

BAŞVURU TARİHİ

HAREKETLİLİK DÖNEMİ

10 OCAK 2022-31 OCAK 2022

14 ŞUBAT 2022–31 MAYIS 2022

Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanmak isteyen Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde tam/yarı zamanlı istihdam edilmiş ve kurumda fiilen görev yapan akademik ve idari personelin yukarıda belirtilen tarih aralığında ilgili başvuru formunu Uluslararası Öğrenciler ve Akademik İlişkiler Ofisi’ne teslim etmesi gerekmektedir. 31 Ocak 2022 tarihinden sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru formu için : https://www.acibadem.edu.tr/uluslararasi-ofis/degisim-programlari/erasmus/personel-hareketliligi

Hareketlilikten iki (2) akademik ve beş (5) idari olmak üzere toplam yedi (7) personel yararlanacaktır.

Maddi Destek: Hareketlilik dönemi için ödenecek nihai tutar, hareketlilik gün sayısı ile ev sahibi ülke için geçerli olan günlük bireysel destek hibe miktarı çarpılarak ve bu tutara seyahat katkı payı ilave edilerek belirlenir. Belirlenmiş hibe miktarının %80’i Hareketlilik öncesinde ön ödeme olarak, kalan %20’si ise Hareketlilik tamamlandıktan sonra gerekli belgelerin Uluslararası Öğrenciler ve Akademik İlişkiler Ofisi’ne teslim edilmesi üzerine ödenir.

Hibesiz ("0" Hibeli) Personel Olma Durumu: Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanabilmek için de başvuru yapılması gerekmektedir.

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KOŞULLARI ve FAALİYETTEN YARARLANABİLMEK İÇİN ASGARİ ŞARTLAR

Ders Verme Hareketliği: Kurumumuzda ders vermekle yükümlü olan bir personelin farklı bir Avrupa ülkesinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır. Hareketlilikten faydalanabilmek için üniversiteler arası hareketlilik anlaşmasının olması ve hareketlilik süresince en az sekiz (8) ders saati ders verilmesi zorunludur. Personel Ders Verme hareketliliği seyahat süresi hariç en az ardışık iki (2) iş günü olmak zorundadır. Seçilen personel üç (3) iş günü hareketlilik, iki (2) gün seyahat toplam beş (5) gün için hibelendirilecektir.

Erasmus+ İkili Anlaşmaların Listesi : https://www.acibadem.edu.tr/assets/erasmus/erasmus-ikili-anlasmalar/ikili-anlasmalar.pdf

Eğitim Alma Hareketliliği: Kurumumuzda istihdam edilmiş akademik ve/veya idari personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Yararlanıcı, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda, alanı ile ilgili bir eğitim merkezinde, araştırma merkezinde ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluşta faaliyete katılabilir. Hareketlilikten faydalanabilmek için üniversiteler arası hareketlilik anlaşmasının olması gerekmemektedir. Eğitim Alma Hareketliliğinde idari personele öncelik verilir. Eğitim Alma Hareketliliği süresi seyahat süresi hariç ardışık beş (5) iş günü olmak zorundadır. Seçilen personel beş (5) iş günü hareketlilik, iki (2) gün seyahat toplam yedi (7) gün için hibelendirilecektir.

Faaliyetin ardışık iki (2) iş gününden az süre ile gerçekleşmesi durumunda faaliyet geçersiz kabul edilir. Yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz veya ödenen hibe geri istenir.

Engelli Personel: Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelere ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.

Değerlendirme: Başvuru sayıları ve üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı göz önüne alınarak, hareketlilikten yararlanacak personel, Erasmus Komisyonu tarafından tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde belirlenecektir.

  • Hareketliliğe ilk kez katılacak personele seçimde öncelik verilir. (Zorunlu)
  • Eğitim Alma hareketliliğinde İdari personele öncelik verilir. (Zorunlu)
  • Engelli personele öncelik verilir. (Zorunlu)
  • Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personele öncelik verilir. (Zorunlu)
  • Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere öncelik verilir.
  • Daha önce personel hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilir.

Gidilen Ülkelere Göre Hibe Miktarları: Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

 

Ülke Grupları

 

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

 

 

Günlük Hibe Miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

119

Seyahat Gideri Hesaplamaları: Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı aşağıdaki “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesaplanmaktadır.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 KM arası

20

100 - 499 KM arası

180

500 - 1999 KM arası

275

2000 - 2999 KM arası

360

3000 - 3999 KM arası

530

4000 - 7999 KM arası

820

8000 KM ve üzeri

1500

Son güncelleme tarihi: 12/01/2022
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.