ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 2020 DÖNEMİ ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

BAŞVURU TARİHİ

HAREKETLİLİK DÖNEMİ

25 KASIM 2019 – 13 ARALIK 2019

01 ŞUBAT 2020 – 31 ARALIK 2020

Erasmus+ Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanmak isteyen Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde tam/yarı zamanlı istihdam edilmiş ve kurumda fiilen görev yapan akademik ve idari personelin yukarıda belirtilen tarih aralığında ilgili başvuru formunu Uluslararası Öğrenciler ve Akademik İlişkiler Ofisi’ne teslim etmesi gerekmektedir. 13 Aralık 2019 tarihinden sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru formu için : https://www.acibadem.edu.tr/erasmus-giden-personel-hareketliligi

Hareketlilikten yedi (7) akademik ve beş (5) idari olmak üzere toplam on iki (12) personel 01 Şubat 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yararlanabilecektir.

Maddi Destek: Hareketlilik dönemi için ödenecek nihai tutar, hareketlilik gün sayısı ile ev sahibi ülke için geçerli olan günlük bireysel destek hibe miktarı çarpılarak ve bu tutara seyahat katkı payı ilave edilerek belirlenir. Belirlenmiş hibe miktarının %80’i Hareketlilik öncesinde ön ödeme olarak, kalan %20’si ise Hareketlilik tamamlandıktan sonra gerekli belgelerin Uluslararası Öğrenciler ve Akademik İlişkiler Ofisi’ne teslim edilmesi üzerine ödenir.

Hibesiz (‘’0’’ Hibeli) Personel Olma Durumu: Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanabilmek için de başvuru yapılması gerekmektedir.

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KOŞULLARI ve FAALİYETTEN YARARLANABİLMEK İÇİN ASGARİ ŞARTLAR

Ders Verme Hareketliği: Kurumumuzda ders vermekle yükümlü olan bir personelin farklı bir Avrupa ülkesinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır. Hareketlilikten faydalanabilmek için üniversiteler arası hareketlilik anlaşmasının olması ve hareketlilik süresince en az sekiz (8) ders saati ders verilmesi zorunludur. Personel Ders Verme hareketliliği seyahat süresi hariç en az iki (2) iş günü, en fazla üç (3) iş günü olarak belirlenmiştir.

  • Erasmus+ İkili Anlaşmaların Listesi : https://www.acibadem.edu.tr/gidenler-outgoing-erasmus-ikili-anlasmalar

Eğitim Alma Hareketliliği: Kurumumuzda istihdam edilmiş akademik ve/veya idari personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Yararlanıcı, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda, alanı ile ilgili bir eğitim merkezinde, araştırma merkezinde ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluşta faaliyete katılabilir. Hareketlilikten faydalanabilmek için üniversiteler arası hareketlilik anlaşmasının olması gerekmemektedir. Eğitim Alma Hareketliliğinde idari personele öncelik verilir. Eğitim Alma Hareketliliği süresi seyahat süresi hariç en az iki (2) iş günü, en fazla beş (5) iş günü olarak belirlenmiştir.

Faaliyetin iki (2) iş gününden az süre ile gerçekleşmesi durumunda faaliyet geçersiz kabul edilir. Yararlanıcıya hiçbir hibe ödemesi yapılmaz veya ödenen hibe geri istenir.

Engelli Personel: Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelere ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.

Değerlendirme: Başvuru sayıları ve üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı göz önüne alınarak, hareketlilikten yararlanacak personel, Erasmus Komisyonu tarafından tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde belirlenecektir.

  • Hareketliliğe ilk kez katılacak personele seçimde öncelik verilir. (Zorunlu)
  • Eğitim Alma hareketliliğinde İdari personele öncelik verilir. (Zorunlu)
  • Engelli personele öncelik verilir. (Zorunlu)
  • Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personele öncelik verilir. (Zorunlu)
  • Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere öncelik verilir.
  • Daha önce personel hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilir.
Son güncelleme tarihi: 22/11/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.