7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU

Af Başvuru Takvimi :

Başvuru Başlangıç Tarihi

5 Temmuz 2022

Başvuru Bitiş Tarihi

7 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar

Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar İçin Başvuru Tarihi

Terhislerini takip eden 2 ay içinde (Belgelemek şartıyla)

Mücbir Sebeplerle Başvuramayanlar İçin

Mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde (Belgelemek şartıyla)

Sağlık Nedenleri İle Başvuramayanlar

05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar (heyet raporunu ibraz etmeleri şartıyla)


5 Temmuz 2022 Tarih ve 31887 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 7417 sayılı kanunun 35. Maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83 üncü madde hükümlerine göre;


Af Başvurusu Yapabilecekler:

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar,

  1. Kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil,
  2. Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler (Af başvurusu yapamayacaklar hariç),
  3. Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar,
  4. Bu maddenin yürürlüğe girdiği 5 Temmuz 2022 tarihinden önceilişiği kesilen ya da ÖSYM tarafından yerleştirme hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanlar 7 Kasım 2022 tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuranlar,
  5. 5 Temmuz 2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar için terhislerini takip eden 2 ay içinde ilişiklerinin kesildiği ilgili birime başvuranlar,

 yararlanabilecektir.

 

Af Başvurusu:

  • Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.  

 

7417 SAYILI AF KANUNU BAŞVURU FORMU için tıklayınız.

7417 SAYILI AF KANUNU için tıklayınız.

YÜKSEKÖĞRETIM KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENEN 7147 SAYILI AF KANUNU UYGULAMA ESASLARI için tıklayınız.

7417 SAYILI ÖĞRENCİ AFFI/ASKERLİK DURUMU İLE İLGİLİ MSB YAZISI için tıklayınız.

Son güncelleme tarihi: 04/08/2022
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.