Türkiye genelinde ve İstanbul İli’nde artan Covid 19 vaka sayıları ve hastalığın bulaş riskinin artması nedeniyle 09.04.2021 tarihli Senato toplantısında Tıp Fakültesi Dönem 4,5,6ncı sınıf ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4ncü sınıflar hariç olmak üzere 2020-2021 Eğitim Yılı Bahar Döneminde Üniversitemiz önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının Acıbadem Sağlık Grubu hastaneleri ve birimleri, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı hastaneler ile diğer özel/kamu kurumlarında gerçekleştirilen yüz yüze uygulamalı eğitimleri ve stajları 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren ertelenmiştir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu’nun 26 Nisan 2021 Pazartesi günü Kerem Aydınlar Kampüsü’nde başlaması öngörülen uygulamalı eğitimleri de bu erteleme kapsamındadır.

2020-2021 Eğitim Yılı Bahar Dönemi teorik dersleri ve uygulamalı dersler içindeki teorik anlatımlar dönem başında ilan edilen uzaktan senkron ve/veya asenkron çevrimiçi yöntemler ile verilmeye ve bu derslerin sınavları çevrim içi yöntemler ile yapılamaya devam edilecektir.

07.05.2021 tarihinde yapılacak Senato toplantısında Covid 19 Pandemisinin seyri, Kamu Üst Yönetim Birimleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı görüşleri dikkate alınarak yukarıda sözü edilen uygulamalı eğitimler ve stajlar tekrar değerlendirilecek olup, alınacak kararlar doğrultusunda akademik takvimde yapılacak değişiklikler ilan edilecektir.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü

Son güncelleme tarihi: 09/04/2021
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.