Teknoloji geliştikçe ve endüstri devrimleri oldukça yeni sektörler ortaya çıkmaktadır. İşgücüne katılacak olanlar da bu değişimler sırasında yer almak ve hayatlarını sürdürebilmek için bazı becerilere sahip olması gerekmektedir. Önümüzdeki yıllarda en çok rağbet görecek on iş arasında tıbbi teknisyenlik gelmektedir. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çatısı altında, iki yıllık bir ön lisans programı çerçevesinde, laboratuvar teknikerleri yetiştirmektedir. Programın hedefi değişen bu teknolojik süreçte geleceğin önemli mesleklerinden biri olan laboratuvar teknikerlerini gerekli beceri, bilgi ve donanımla yetiştirmektir.

Eğitim, en ileri teknolojiye dayanan eğitim araçları ve laboratuvar olanakları ile gerçekleştirilmektedir. Programda dikkat çeken özellikler geniş uzman bir eğitim kadrosunun olması; bu akademik kadro ile teorik ve pratik derslerin eşgüdümlü yürütülmesi; uygulamalı ders saatine ağırlık verilmesi ve uygulamaların akredite laboratuvarlarda yapılmasıdır.

Programda hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır. Aldıkları en üst düzeyde kuramsal ve uygulamalı eğitim, kazandıkları deneyim ve beceriler, kendilerine kolayca iş edinme olanağı sağlamaktadır.

Eğitimlerini lisans düzeyinde sürdürmek isteyen mezunlarımız için dikey geçiş seçenekleri de bulunmaktadır. Özel sektörü tercih ederlerse mezuniyet belgelerini ellerine alır almaz çalışmaya başlayabilirler. Acıbadem Hastaneleri laboratuvarlarında öncelikli olarak işe başlayabilmektedirler.

Sağlık sektöründe geniş iş imkanlarına sahip olan bu alanda, gençlerimizi programımızda görmek bizi mutlu edecektir. Onlarla birlikte programı daha geliştirmek, iyileştirmek ve nitelikli iş gücü kazandırmak öncelikli hedefimizdir.

Prof. Dr. Yeşim Gürol

Program Başkanı

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.