Odyoloji bilimi beş duyu organından biri olan işitmenin, yani kulağımızın, tanı testleri ile işitme bozukluğuna yol açan hastalıkların ilaç veya ameliyat ile düzeltilmesi sonrasındaki değerlendirmeleri ile ilgilenir.

Batı ülkelerinde ikinci dünya savaşından sonra gelişmeye başlayan odyoloji eğitimi Türkiye’de 1970’lerden, odyometri eğitimi de 1985 yılından bu yana üniversitelerimizin programlarına dahil olmuştur. Son yıllarda ülkemizde bu bilim dalı daha iyi anlaşılmış ve teknolojideki gelişmeler ile bu alanda çalışacak eleman gereksinimi artmıştır.

Odyometrist, Kulak-Burun-Boğaz hekiminin hastayı muayenesinden sonra kulak hastalıklarının tanı ve tedavi şeklinin belirlenmesinde yardımcı bir laboratuvar hizmeti olan odyometrik testleri hekimin isteği doğrultusunda gerçekleştirebilir, işitme ölçümü yaparak test sonuçlarını hekime sunabilir, ağır işiten hastalara işitme cihazı uygulayabilir, bebek işitme taramalarını yapabilir.

Odyometri bölümünden mezun olanlar “Odyometrist” adı altında “Sağlık Teknikeri” unvanı almaktadırlar. Bu programın amacı odyometrik incelemeleri doğru olarak yapabilecek sağlık elemanları yetiştirmektir.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri ön lisans programının amacı yüksek teknolojik olanakları ve mükemmel okul ortamı ile birlikte mesleki anlamda öğrencilerin yüksek yetkinlikte, bilgi açısından donanımlı, özgüvenli ve çağdaş dünyanın gelişimine uygun bilimsel bakış açısı olan bireyler yetiştirmek ve meslek sahibi yapmaktır. İşitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısı konusunda bilimsel yöntemleri bilen, işitme ve denge testlerini uygulayabilen, mezuniyetten sonra tercih edilen birer teknik eleman olarak yetiştirmektir.

İş alanları açısından üniversite ve devlet hastanelerinde, özel hastanelerde özellikle Kulak-Burun-Boğaz servisleri ön plana çıkmakla birlikte özel işitme laboratuvarları ve işitme cihazı merkezleri odyometristlerin çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Bunların yanında üretim yapan fabrika gibi işyerleri ve okullarda da çalışma alanı doğabilmektedir.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu sadece bilgi ile yüklü değil sosyal olanakları, hobileri kültürel aktiviteleri ile de kişisel ve toplumsal gelişime katkı sağlayabilecek ülkemizin ihtiyacı olan insanları topluma kazandırmayı amaç edinmiştir.

Öğr. Gör. Dr. M. Engin ÇAKMAKÇI

Program Başkanı

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.