ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK SOSYOLOJİSİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları

Sağlık Sosyolojisi Tezli Yüksek Lisans

4

Önerilen yüksek lisans programına Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Acıbadem Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün öğrenci alma kriterleri ile uyumlu olmak şartı ile Sağlık Bilimleri ya da Sosyal Bilimler alanlarında lisans diplomasına sahip olan adaylar kabul edilir.

Programın niteliği

Dersler gündüz saatlerinde olacaktır.

Ücret

13.200 TL (Fiyata KDV dahildir.)

Programları için Sınav Yeterlilikleri:

 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)-Eşit Ağırlıklı puan türünde minimum 55 almış olmak (ALES sınavının geçerlilik süresi beş yıldır)
 • Öğrencilerin geldikleri lisans programında başarı ortalamalarının en az 65 (4’lük sistemde 2.50) olması beklenir.
 • Program Türkçe olmakla birlikte derslerde sürekli İngilizce yabancı kaynak ve literatür okunmaktadır. Bu yüzden Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından YDS / ÜDS / KPDS / YÖKDİL : En az 55 puan, TOEFL-IBT: En az 66 puan, PTE Akademik: En az 50 puan, CAE veya CPE: En az C puanına sahip olunması gerekmektedir.
 • Dil Yeterliliğine sahip olmayan adaylar için yabancı dil sınavı bölüm tarafından yapılacaktır. Öğrencilerin bu sınavdan minimum 50 puan almaları beklenir.
 • Öğrenciler, önce bir bilim sınavına (yazılı) alınırlar. Bu sınavda 70 puan ve üzeri alarak başarılı olan öğrenciler, mülakata sınavına davet edilirler. Öğrencilerin her iki sınavda da başarılı olmaları beklenir. Yüksek lisans programına, lisans başarı düzeyi, yazılı sınav, mülakat ve ALES sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu, ALES puanının % 50’si, lisans öğrenimi sırasında alınan notların ağırlıklı ortalamasının % 20’si, Değerlendirme Kurulu tarafından verilecek yazılı sınav ve mülakat notlarının ortalamasının % 30’u toplanmak suretiyle hesaplanır.

Programa Başvuru için Gerekli Evraklar

 • Başvuru formu.
 • Mezun olduğu/olacağı yüksek öğrenim kurumlarından alınmış olan lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin (transkript) aslı.
 • Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi (onaylı fotokopisi kesin kayıt esnasında istenecektir).
 • Başvuru esnasında istenen “Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma” belgesini henüz alamadığı için sunamayan adaylar, bu belgeleri kesin kayıtta ibraz edebileceklerdir. Kesin kayıta kadar Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma belgesini alamayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 • Neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten niyet mektubu.
 • Özgeçmiş.
 • İki adet referans mektubu (en az biri akademik personelden olmak üzere, kapalı, imzalı; yurt dışından mail yolu ile gelecek referans mektuplarının kurumun antetli kağıdına yazılmış, ıslak imzalı ve taranmış olması gerekir).(Mülakat sınavında referans mektuplarının teslim edilmemesi halinde kayıt alınmayacaktır).
 • 1 adet fotoğraf.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi.
 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi.
 • Erkek adaylar için askerlik belgesi.

Gerekli Bilgiler:

 • Mülakat sonuçları üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK SOSYOLOJİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları 

Sağlık Sosyolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı


4

Önerilen yüksek lisans programına Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Acıbadem Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün öğrenci alma kriterleri ile uyumlu olmak şartı ile Sağlık Bilimleri ya da Sosyal Bilimler alanlarında lisans diplomasına sahip olan adaylar kabul edilir.

Programın niteliği

Programın teorik dersleri hafta sonu yürütülmektedir.

Ücret

12.000 TL (Fiyata KDV dâhildir.)

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Sınav Yeterlilikleri:

 • Tezsiz yüksek lisans programında ALES sonucu aranmaz.
 • Program Türkçe olmakla birlikte derslerde sürekli İngilizce yabancı kaynak ve literatür okunmaktadır. Bu yüzden Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından YDS / ÜDS / KPDS / YÖKDİL: En az 50 puan, TOEFL-IBT: En az 60 puan, PTE Akademik: En az 45 puan, CAE veya CPE: En az C puanına sahip olunması gerekmektedir.
 • Dil Yeterliliğine sahip olmayan adaylar için yabancı dil sınavı bölüm tarafından yapılacaktır. Öğrencilerin bu sınavdan minimum 50 puan almaları beklenir.
 • Başvurularını tamamlayan adaylar sonrasında mülakata davet edileceklerdir. Mülakat tarihi ve sonuçları Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.
 • Öğrenciler, önce bir bilim sınavına (yazılı) alınırlar. Bu sınavda 70 puan ve üzeri alarak başarılı olan öğrenciler, mülakata sınavına davet edilirler. Öğrencilerin her iki sınavda da başarılı olmaları beklenir. Yüksek lisans programına, lisans başarı düzeyi, yazılı sınav ve mülakat sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır.
 • Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde genel başarı notu lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %40'ı ve mülakat/yetenek değerlendirmesinde alınan notların ortalamasının %60’ı alınarak hesaplanır.

  Programa Başvuru için Gerekli Evraklar:

 • Başvuru formu.

 • Mezun olduğu/olacağı yüksek öğrenim kurumlarından alınmış olan lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin (transkript) aslı.
 • Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi (onaylı fotokopisi kesin kayıt esnasında istenecektir).
 • Başvuru esnasında istenen “Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma” belgesini henüz alamadığı için sunamayan adaylar bu belgeleri kesin kayıtta ibraz edebileceklerdir. Kesin kayıta kadar Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma belgesini alamayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 • Neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten niyet mektubu.
 • Özgeçmiş.
 • İki adet referans mektubu (en az biri akademik personelden olmak üzere, kapalı, imzalı; yurt dışından mail yolu ile gelecek referans mektuplarının kurumun antetli kağıdına yazılmış, ıslak imzalı ve taranmış olması gerekir).(Mülakat sınavında referans mektuplarının teslim edilmemesi halinde kayıt alınmayacaktır).
 • 1 adet fotoğraf.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi.
 • Erkek adaylar için askerlik Belgesi.

Gerekli Bilgiler:

 • Mülakat sonuçları üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.