Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı; biyomedikal elektronik, biyomekanik, biyomühendislik, biyoinformatik, biyofotonik, fizyoloji, sinirbilim ve sistem biyolojisi konularının yanı sıra klinik mühendisliğin alt dalları olan sağlıkta kalite yönetimi, sağlık teknolojileri yönetimi, tıbbi cihaz standartları, tasarımı, tıbbi cihaz teknolojilerinde inovasyon alanlarını da kapsayan çok disiplinli (aynı zamanda disiplinlerarası) bir yüksek lisans programıdır.

Biyomedikal Mühendisliği, sağlık ortamlarında ihtiyaç duyulan yeni teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi ile ilgilenen alandır. Yüksek lisans programımız, aşağıdaki alanlarda yoğunlaşan dersler ve uzmanlıklar sunmaktadır:

  • Biyomalzemeler
  • Nanotıp
  • Biyoteknolojik İlaç Geliştirme
  • Sinirbilim / Beyin görüntüleme
  • Biyomekanik
  • Biyoalgılayıcılar
  • Hesaplamalı Biyoloji
  • Sağlıkta Yapay Zeka

Teorik derslerin ve laboratuvar çalışmalarının yanı sıra klinik çalışmaların da hastanelerle işbirliği içinde yürütüldüğü program öğrencilere deneyimleyerek öğrenme imkânı sağlamaktadır. Tıbba yakın ve hekimle yakın çalışma sayesinde klinik ihtiyaçları birinci elden görecekleri bir eğitim programımızın en önemli bileşenidir. Bu bakımdan müfredattaki her ders mutlaka bir klinik proje içerecek şekilde tasarlanmıştır.Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı, “Biyofotonik,” “Biyomühendislik,” “Biyomedikal İşaret ve Görüntü İşleme,” “Biyomekanik,” “Sistem Biyolojisi ve biyoinformatik,” ve “Nörobilim,” çalışmaları içerecek şekilde yapılandırılmıştır. Kapsamı gereği Biyomedikal Mühendisliği programları geniş bir yelpazeden ders seçimi sunduğundan Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında yer alan Medikal Biyoteknoloji, Sağlık Fiziği, Biyokimya ve Moleküler Biyoloji, Fizyoloji lisansüstü programlarından ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sunulan Psikoloji programlarından seçmeli derslerle desteklenmektedir.

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.