Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümümüz tarafından bu yıl ikinci defa düzenlenen Sosyoloji Günleri 16-17 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleşti.

“Çocukluk: Çok Disiplinli Bir Yaklaşım” temalı, toplam 23 katılımcının konuşmacı ve moderatör olarak yer aldıkları, iki panel ve on sunumdan oluşan toplantı iki gün boyunca toplam yaklaşık 100 kişi tarafından izlendi.

Amacı ‘çocukluk çağını disiplinler arası bir yaklaşımla irdelemek’ olarak tanımlanan toplantıya hekimler, hukukçular, psikolog, sosyolog, antropolog, tarihçi, siyaset bilimci ve edebiyatçılar katkıda bulundu. Etkinlik Acıbadem Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Güney’in çocukluğun özelliklerine odaklanan açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra Prof. Dr. İnci User, toplantının amacı ve içeriği hakkında kısaca bilgi vererek destekleri için üniversiteye ve katılımcılara teşekkür etti. Sosyoloji Günleri’nin ilk oturumu ‘Yeni Teknolojiler – Yeni Eşitsizlikler’ başlığını taşımaktaydı. Prof. Dr. Nadi Bakırcı tarafından yönetilen oturumda Prof. Dr. Yasemin Alanay ve Prof. Dr. Uğur Özbek genetik alanındaki yeni gelişmeleri ve bunların çocukluktan başlayarak yol açtıkları yeni toplumsal eşitsizlik biçimlerini tartıştılar. Gün, Prof. Dr. Işıl Pakiş’in kolaylaştırıcı olarak yer aldığı ve Prof. Dr. İnci User’in ‘Yeni Çocukluk Sosyolojisi’ çalışma alanını tartıştığı sunum ile devam etti. Öğleden sonra Doç. Dr. Levent Altıntaş yönetimindeki “Hukuk Bakışıyla Çocuk” başlıklı panelde Prof. Dr. Abdullah Dinçkol toplumsal değişim sürecinin sosyalleşmeyi nasıl etkilediğini, Dr. Öğr. Üyesi Oya Boyar anayasamızda çocuğun yerini, Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut ise Türk ceza Hukuku’nun çocuklara ilişkin ilke ve hükümlerini tartıştılar. Günün son oturumunda Prof. Dr. Ayça Kurtoğlu çocuk işçiliği hakkında bir sunum yaptı.

İkinci günün programında sekiz adet sunum yer aldı: Doç. Dr. Alev Yalçınkaya, Prof. Dr. Pınar Topsever’in moderatörlüğünde çocuk gelişimine ilişkin çeşitli kuramları kültürel bakış açısıyla irdeledi. Dr. Meltem Kora, Dr. Öğr. Üyesi Nilay Pekel Uludağlı moderatörlüğünde çocuk ruh sağlığına sanat ve beşeri bilimler çerçevesinde bir yaklaşım getirdi. Prof. Dr. Işıl Pakiş’in geçmişten bugüne çocuk istismarı olgusunu işlediği sunumuna moderatör olarak Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman eşlik etti. Dr. Meltem Ulu, Dr. Öğr. Üyesi Alper Bilgili moderatörlüğünde antropolog, anne ve çocuk kitabı yazarı olarak çocukluğu nasıl ele aldığını anlattı. Sosyolog Seran Demiral’ın Dr. Öğr. Üyesi Ceren İlikan Rasimoğlu moderatörlüğünde sunduğu ‘Dijital Çağda Çocukluk Deneyimleri’ başlıklı çalışmasını Dr. Öğr. Üyesi Murat Güney moderatörlüğünde Dr. Öğr. Üyesi Ceren İlikan Rasimoğlu’nun Türkiye’de pronatalist politikalara ilişkin ‘Devlete Çok Çocuk Lazım’ başlıklı sunumu izledi. Dr. Nilay Kavur, Prof. Dr. Ayça Kurtoğlu moderatörlüğünde 19. Yüzyıldan günümüze ıslahevleri ve çocuk hapishanelerinde işçi olarak çalıştırılan çocuklara ilişkin çalışmasını sundu. Toplantının son sunumunu ise Psikolog Melis Ruzin Tezel, Prof. Dr. İnci User moderatörlüğünde yaparak Türkiye’de kaybolan ve kaçırılan çocuklar hakkında bilgi verdi.

Son güncelleme tarihi: 06/05/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.