Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni’nde Prof. Dr. İskender Sayek’e Onursal Doktora unvanı verildi.

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni 8 Temmuz 2017 tarihinde Kerem Aydınlar Kampüsü’nde gerçekleşti. Törende; tıp eğitimi alanında Türkiye’nin çıtasını yükselten ve yeni eğitim modellerinin yaratıcısı olan Prof. Dr. İskender Sayek’e Onursal Doktora unvanı verildi.

Doktora takdimini yapan Acıbadem Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şahin; “Prof. Dr. İskender Sayek’e, Türk tıp eğitiminin gelişimindeki çığır açıcı lider rolü; ülkemiz tıp fakültelerinde geleceğin genç bilim insanları ve evrensel değerlere sahip çağdaş hekimlerin yetiştirilmesindeki olağan üstü emekleri; uluslararası alanda Türkiye’yi ve Türk tıp eğitimini temsil etmedeki başarısı; tıp doktoru, akademisyen ve eğitimci olarak özverili kişiliği ile iyi hekim olmak ve iyi hekim yetiştirmek konusunda öğrencilerine örnek olma özelliğiyle tıp eğitimi alanında onursal doktora unvanı verilmesine karar verildi. Kendisine bu unvanı takdim etmekten onur duyarım” dedi. Takdim sonrasında yeni mezunlara sunum yapan Prof. Dr. Sayek, “Tıp alanı ve doktorluğun geçmişi ve geleceği” konusunda önemli bilgiler verdi.

Prof. Dr. İskender Sayek Kimdir?

1944 yılında İskenderun’da doğan Prof. Dr. İskender Sayek orta öğrenimini Talas Amerikan Okulu, lise öğrenimini Tarsus Amerikan Koleji’nde tamamladı, 1970 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve Genel Cerrahi A.D.’nda asistanlığa başladı. 1971-1976 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri State University of New York at Buffalo’da Genel Cerrahi eğitimini tamamladı ve ülkeye geri dönerek 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.’ında öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 1981’de Genel Cerrahi Doçenti, 1988’de de Profesör oldu. 1991-2007 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Akademik yaşantısındaki ilk uluslararası yayınını 1967 yılında tıp fakültesi üçüncü sınıftayken yapmış Sayek’in yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış 300’e yakın bilimsel yayını mevcuttur. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yaş sınırı nedeniyle emekli olan ilk mezunu olmuştur. Akademik kariyeri boyunca Ankara Tabip Odası, Ankara Cerrahi Derneği ve Türk Cerrahi Derneği başkanlıkları, TUBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu üyeliği ve TTB Merkez Konseyi üyeliği yanı sıra Avrupa Cerrahi Enfeksiyon Derneği Başkanlığı yapmıştır.

1991-1994 tarihlerinde Hacettepe Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2000-2006 yıllarında Dekanlık görevinde bulunmuştur.

Halen TEPDAD Yönetim Kurulu, TTB-Eğitim Kolu ve Arsuz Kent Konseyi başkanlığını yürütmektedir.

Prof. Sayek 1984 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 2002 yılında Eczacıbaşı Bilim Ödülü, 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Hizmet Ödülü ve aynı yıl Bayındır Hastaneleri Hizmet Ödülünü almıştır. Kendisine Tiflis Üniversitesince Fahri Doktora unvanı verilmiştir. Değişik kongrelerde çalışmaları ödüller kazanmıştır. İngilizce ve Arapça bilmektedir. İki çocuk ve iki torun sahibidir.

Öğrenciliğinin ilk yıllarında gündüz anlatılan konuları akşamları arkadaşlarına derslikte yeniden anlatarak akran eğitiminin ilk örneklerini oluşturan yaklaşımı, sonraki yıllarda tıp eğitiminin birçok aşamasında ilklerle devam etmiştir. Tıp Eğitimi alanında öncülük ettiği birçok uygulama, hem kurumsal hem de ulusal düzeyde örnek oluşturmuş, ulusal tıp eğitimine yön vermiştir.

Mezuniyet öncesi tıp eğitimine ait verilerin toplanması ve durum değerlendirmelerinin yapılması amacıyla Prof. Sayek tarafından hazırlanan Türk Tabipleri Birliği raporu ilk kez 1997 yılında yayınlanmıştır. İki yılda bir yayınlanan bu rapor ulusal düzeyde veri sağlayan tek kaynaktır.

Çağdaş tıp eğitiminin gerekleri arasında yer alan, klinikte gerçek hasta ile karşılaşmadan önce iletişim becerileri konusunda eğitim verilmesi, yapılandırılmış objektif klinik sınavların hazırlanması, iyi hekimlik uygulamaları programı gibi etkinlikleri başlatmıştır. Tıp fakültesi öğrencilerinin ilk üç yılda; hasta görüşmesi eğitimi, mesleksel beceri eğitimi, etik ve profesyonel değerler, kanıta dayalı tıp, klinik ziyaretler ve tıpta insan bilimleri başlıklarında eğitimler almaları konusunda çalışmalar yapmıştır.

Prof. Sayek, mezuniyet sonrası eğitim programlarının gözden geçirilmesi ve çekirdek eğitim programlarının geliştirilmesi için çalışmıştır. Uzmanlık dernekleri içinde yeterlik kurullarının oluşturulması fikri, Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Uzmanlık Yeterlik Kurulu olarak hayata geçirilmiştir.

Prof. Sayek, eğitim programlarının geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve sürdürülmesi aşamalarında daima paydaş katılımını önemsemiş, asistan ve öğrenci temsilciliği uygulamalarına önem vermiştir.

Tıp eğitiminin bir bilim alanı olarak kabul edilmesi, tıp fakültelerinde kurumsallaşması ve bu bilim alanının bir doçentlik alanı olarak tanımlanması Prof. Sayek’in büyük önem verdiği bir konu olmuştur. Kuruluşunda öncü olduğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalının başkanlığını 2006 yılına kadar sürdürmüştür. Tıp eğitimi alanında akademik insan gücünün yetiştirilmesi için lisansüstü eğitim programlarının açılmasında da öncülük etmiştir.

Tıp eğitimi bilimi ve tıp eğitimi uygulamalarının, her aşamasındaki varlığı ve önderliği, dönemini paylaşanlarda ve gelecekte tıp eğitimi alanında çalışacaklarda şimdiden “Sayek Etkisi” olarak anılan izler bırakmıştır.

Son güncelleme tarihi: 18/06/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.