Üniversitemiz Psikoloji Kulübü ve Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü iş birliğiyle 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenen “Sanal Dünyada İnsan” temalı II. Psikoloji Günleri’nde teknolojinin birey ve toplum üzerindeki yansımalarına psikolojinin çeşitli alt dallarının perspektifinden yaklaşıldı.

Sempozyum psikolojide teknoloji ve insan ilişkisinin farklı bakış açılarından açıklanması ve psikolojinin farklı alt dallarında (gelişim psikolojisi, klinik psikoloji, bilişsel psikoloji, sağlık psikolojisi) “Sanal Dünyada İnsan” temasının incelenmesi amacıyla düzenlendi. Sempozyuma yaklaşık 200 kişi katıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi’nde 2015’ten bu yana Bilişsel Nöropsikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğü yapmakta ve 2012’den beri de bölüm başkanlığına devam etmekte olan Prof. Dr. Metehan Irak bilgisayar oyunlarının bilişsel süreçleri nasıl etkilediği konusundaki araştırmaları hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Metehan Irak oyun bağımlılığının tanımından, çocuklar, ergenler ve yetişkinler üzerindeki psikolojik, sosyal ve özellikle fizyolojik etkilerinden bahsetti. Bu konuda yaptığı araştırmalardan örnekler vererek, oyunun bellek ve uzaysal algı gibi zihnin bazı işlevlerine yaptığı hem olumlu hem de olumsuz etkileri paylaştı.

Veri analizi, yapay zeka, derin öğrenme gibi konularda çalışan Dr. Öğr. Üyesi Tuna Çakar, mobil uygulamalar ve internet siteleri üzerinden gündelik hayatta teknoloji ve uygulamalı nörobilimin karşımıza nasıl çıktığından bahsetti. Bu konuda kendi araştırmalarına değinen Tuna Çakar, mobil uygulama oluşturulurken insanların duygu ve düşüncelerinden nasıl yararlanıldığı gibi kendi deneyimleri üzerinden bilgilerini katılımcılarla paylaştı.

İlk günün sonunda panel konuşmacıları Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Aktaş, Öğr. Gör. Ezgi Deveci, Dr. Öğr. Üyesi Elif Ergüney Okumuş, sağlık psikolojisi perspektifinden teknoloji ve sosyal medya kullanımını yorumladı ve araştırmalarını katılımcılarla paylaştılar. Panelde ayrıca yapay zeka, yeme bozuklukları, sosyal medyanın beden algısı ve benlik saygısını nasıl etkilediğinden bahsedildi. Günün sonunda yapılan atölye çalışmalarında ise katılımcılar çok çeşitli alanların uzmanlarıyla buluşup küçük gruplar halinde çalışmalar gerçekleştirdiler.

İkinci günde Dr. Öğr. Üyesi Nilay Pekel Uludağlı, dijital ekranlar, oyunlar, sosyal medya vb. şekillerde kapılarını aralayan sanal dünyanın, farklı gelişim dönemlerindeki etkilerinden bahsetti. Konuşmasında bebeklikten yaşlılığa kadar yapılan araştırmaların sonucunda bulgulanan olumlu ve olumsuz etkilerinden bahsederken aynı zamanda zararı en aza indirmek için yaşam boyu neleri hayatımızda uygulamamız gerektiğini de paylaştı.

Ardından İstanbul Üniversitesi’nde Arş. Gör. Dr. olarak gelişim psikolojisi alanında çalışmalar yapan Tolga Yıldız, kavram öğrenimi ile ilgili teorileri ve yapay zeka ile kavram öğreniminin mümkün olup olmadığı konusundaki kendi deneysel araştırmalarını katılımcılara aktardı.

Etkinliğin son konuşmacısı olan Uzm. Psk. Hilal Çerçel ergenler ve yetişkinlere yönelik bilişsel ve varoluşçu yaklaşımlar çerçevesinde bireysel psikoterapi ve çocuklara yönelik gelişimsel psikopatoloji yaklaşımı çerçevesinde deneyimsel oyun terapisi, şema terapi ve ebeveyn danışmanlığı yapmaktadır. Uzm. Psk. Çerçel, sanal oyunlar ve geleneksel oyun terapisini karşılaştırarak bizlere hem klinikte yaşadığı deneyimlerden hem de bilimsel araştırma bulgularından bahsetti.

II. Psikoloji Günleri, üniversitemizin psikoloji bölümünde eğitim gören lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yaptıkları araştırmaları sundukları poster sunumlarıyla sona erdi.

Son güncelleme tarihi: 06/05/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.