Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoetik Yüksek Lisans Programı ve Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı liderliğinde, 3 Ekim 2019 tarihinde, Biyoetik Günleri 1: Sağlıkta Yapay Zeka, Oyunu Değiştiren Aktör başlıklı sempozyum düzenlendi. Uluslararası katılımlı, interdisipliner bakış açısıyla yapılandırılan bu sempozyuma, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü akademisyenleri bilimsel destek sundular.

Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimcilerin bildirileri ile katıldıkları, multidisipliner nitelikteki bu toplantıda, tıpta ve sağlık hizmetlerinde yapay zeka sistemlerinin kullanımının bugünkü durumu ile gelecekteki etkileri, davetli konuşmalar, panel bildirileri ile ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Toplantıda ayrıca, etik, psikoloji, tıp mühendisliği, nörobilim uzmanları ile Acıbadem Üniversitesi mezun ve öğrencilerinden oluşan bir araştırma ekibi (Y. I. Ülman, A. Aktaş, F. Kahraman, T. Çakar, H. Tarcan, S. Bayrakçeken, B. Bayram, B. Durak) insan sağlığı ile doğrudan ilgili olarak, tıp alanında yapay zeka sistemlerinin kullanımını, etik ilkeler, mesleki değerler, sosyal etkiler boyutu ile inceledikleri orijinal araştırma bulgularını sunmuşlardır. Toplantıya, İstanbul’daki birçok üniversiteden öğrenciler ve farklı disiplinlerden konuyla ilgilenen yaklaşık 150 kişi katılmıştır.

Yapay Zekâ, insan beyninin fonksiyonlarını temel alarak, insan gibi düşünüp, insan gibi algılayan, insan gibi yorumlayıp, insan gibi çözümleme yapan, tüm bu aşamalardan sonra, insan gibi karar verebilen, organik olmayan, bilgisayar, program, robot ve benzeri sistemlere verilen isimdir. Asgari düzeyde insan müdahalesi ile çalışarak, akıllı muhakeme yapan, karar veren ve davranan bilgisayar kullanımını tarif eden genel bir terimdir. Resmi olarak, geçmişi 1956 yılına dayanan, bilimde ve mühendislikte akıllı makinalar üretimine odaklanmış olan bu sistemlerde çok kısa zamanda son derece hızlı gelişmeler yaşanmıştır. Bilimde, eğitimde, mühendislikte olduğu kadar, tıpta da geniş yararlanma potansiyeli taşıdığı fark edilmiş; robotik cerrahi, tıbbi tanı, biyoistatistik, insan biyolojisi, “omiks” teknolojilerinde; koruma, tanı, tedavi, sağlık hizmeti sunumu gibi çok katlı alanlarda fayda sağlayabileceği anlaşılmıştır. Biyoetik Günleri 1, bu yeni teknolojinin bilimsel, etik ve sosyal boyutlarını ele almak üzere tasarlanarak gerçekleştirilmiştir.

Yapay Zeka ve Etik toplantı programı için tıklayınız.

Son güncelleme tarihi: 06/11/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.