Online Başvuru için tıklayınız.
Online başvuru kılavuzu için tıklayınız.

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ

YENİ ÖĞRENCİ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

GÜZ YARIYILI İKİNCİ BAŞVURU DÖNEMİ

20-22 Eylül 2021

Lisansüstü Başvuru Tarihleri

24 Eylül 2021

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

27 Eylül 2021

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi

28 Eylül 2021

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Webde İlanı

29 Eylül 2021

Yazılı Bilim Sınavı

30 Eylül 2021

Yazılı Bilim Sınavının Enstitüye Bildirilmesi

1 Ekim 2021

Yazılı Bilim Sınavlarının Webde İlanı

4 Ekim 2021

Mülakat Sınavları

5 Ekim 2021

Mülakat Sınav Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi

6 Ekim 2021

Mülakat Sonuçlarının Webde İlanı

7 Ekim 2021

Öğretim Ücretinin Yatırılması ve Kesin Kayıt

8 Ekim 2021

Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıtlar

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü                                       

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi İkinci Başvuru Kontenjanları ve Ücretleri

PROGRAMLAR

Eğitim Süresi

Kontenjan

Yabancı Uyruklu Kontenjan

Yabancı Uyruklu Öğrenci Ücret (KDV Dahil)

2021-2022  Ücret  (KDV Dahil)

Yabancı Uyruklu Öğrenci Ücret (KDV Dahil)

Ücret Dönem Bilgisi

 

TEZLİ YÜKSEK LiSANS PROGRAMLARI

 

Sağlık Sosyolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı

2 Yıl

3

----

----

20.000 TL

----

Program Ücreti 4 Dönem

 

TOPLAM

 

3

----

----

 

----

 

 

TEZSİZ YÜKSEK LiSANS PROGRAMLARI

 

 

   

 

 

 

 

Sağlık Sosyolojisi Tezsiz Yüksek Lisans

1,5 Yıl

9

----

----

17.500 TL

----

Program Ücreti 3 Dönem

 

TOPLAM

 

9

   

 

 

 

 

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTÜTÜSÜSAĞLIK SOSYOLOJİSİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

Dil Yeterliliği;

Yüksek Lisans Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları

Sağlık Sosyolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı

Yurt içi: 3

 

Önerilen yüksek lisans programına Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Acıbadem Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün öğrenci alma kriterleri ile uyumlu olmak şartı ile Sağlık Bilimleri ya da Sosyal Bilimler alanlarında lisans diplomasına sahip olan adaylar kabul edilir.

Programın niteliği

Örgün Öğretim

Ücret

20.000 TL  (Fiyata KDV dahil olup, maksimum 6 dönemlik program ücretidir).

 • Program Türkçe olmakla birlikte derslerde sürekli İngilizce yabancı kaynak ve literatür okunmaktadır. Bu yüzden Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından; TOEFL-IBT: En az 66 puan; YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 55 puan; PTE Akademik: En az 50 puan, CAE veya CPE: En az C puanı alınması beklenir.
 • Dil Yeterliliğine sahip olmayan adaylar için yabancı dil sınavı bölüm tarafından yapılacaktır. Öğrencilerin bu sınavdan minimum 50 puan almaları beklenir.

Bilimsel Yeterlilik;

 • Lisansüstü eğitim için aşağıda belirtilen sınavlardan birinden en az geçerli puanı almış olmak (sonuç belgeleri başvuru tarihine kadar geçerli olmalıdır)
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri herhangi puan türünün birinden en az 55 olması, Yabancı uyruklu öğrenciler için GRE en az 149 ya da GMAT en az 450 puan olması gerekmektedir.
 • Doktora/ sanatta yeterlilik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunları için ALES şartı aranmaz. Üniversite Senatosu tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanına bakılmaksızın belirlenen puan dikkate alınır.
 • Öğrencilerin geldikleri lisans programında başarı ortalamalarının en az 65 (4’lük sistemde 2.50) olması beklenir.
 • Öğrenciler, önce bir bilim sınavına (yazılı) alınırlar. Bu sınavda 70 puan ve üzeri alarak başarılı olan öğrenciler, mülakata sınavına davet edilirler. Öğrencilerin her iki sınavda da başarılı olmaları beklenir. Yüksek lisans programına, lisans başarı düzeyi, yazılı sınav, mülakat ve ALES sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans öğrenimi sırasında alınan notların ağırlıklı ortalamasının %20’si, Değerlendirme Kurulu tarafından verilecek yazılı sınav ve mülakat notlarının ortalamasının %30’u toplanmak suretiyle hesaplanır.

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

 • Başvuru formu
 • Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı
 • Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
 • Neden Yüksek Lisans yapmak istediğini belirten niyet mektubu
 • Özgeçmiş
 • Referans Mektubu, (İki adet, minimum bir tanesi akademik personelden olmak üzere ceren.rasimoglu@acibadem.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir).
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi/Pasaport Fotokopisi
 • ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi
 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi
 • Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi
 • Mülakat sonuçları Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTÜTÜSÜ SAĞLIK SOSYOLOJİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

Yüksek Lisans Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları

Sağlık Sosyolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yurt içi: 9

 

Önerilen yüksek lisans programına Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Acıbadem Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün öğrenci alma kriterleri ile uyumlu olmak şartı ile Sağlık Bilimleri ya da Sosyal Bilimler alanlarında lisans diplomasına sahip olan adaylar kabul edilir.

Programın niteliği

Örgün Öğretim (Programın teorik dersleri hafta sonu yürütülmektedir.)

Ücret

17.500 TL (Fiyata KDV dâhil olup, 3 dönem 1,5 yılda bitmesi öngörülen program ücretidir.

Dil Yeterliliği;

 • Program Türkçe olmakla birlikte derslerde sürekli İngilizce yabancı kaynak ve literatür okunmaktadır. Bu yüzden Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından; TOEFL-IBT: En az 60 puan; YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 50 puan; PTE Akademik: En az 45 puan, CAE veya CPE: En az C puanı alınması beklenir.
 • Dil Yeterliliğine sahip olmayan adaylar için yabancı dil sınavı bölüm tarafından yapılacaktır. Öğrencilerin bu sınavdan minimum 50 puan almaları beklenir.

Bilimsel Yeterlilik;

 • Tezsiz yüksek lisans programında ALES sonucu aranmaz.
 • Öğrenciler, önce bir bilim sınavına (yazılı) alınırlar. Bu sınavda 70 puan ve üzeri alarak başarılı olan öğrenciler, mülakata sınavına davet edilirler. Öğrencilerin her iki sınavda da başarılı olmaları beklenir. Yüksek Lisans programına, lisans başarı düzeyi, yazılı sınav ve mülakat sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde genel başarı notu lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %40'ı ve mülakat/yetenek değerlendirmesinde alınan notların ortalamasının %60’ı alınarak hesaplanır.

  Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

 • Başvuru formu

 • Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı
 • Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
 • Neden Yüksek Lisans yapmak istediğini belirten niyet mektubu
 • Özgeçmiş
 • Referans Mektubu, (İki adet, minimum bir tanesi akademik personelden olmak üzere ceren.rasimoglu@acibadem.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir).
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi/Pasaport Fotokopisi
 • ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi
 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi
 • Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi
 • Mülakat sonuçları Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.
Son güncelleme tarihi: 08/09/2021
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.