Kalite Politikamız

Üniversitemiz eğitim, araştırma, yönetsel süreçler, topluma hizmet, girişimcilik alanlarında sunduğu hizmetlerde verimlilik ve sürdürülebilir mükemmelliği esas anlayış ile "kalite odaklı" yönetim sistemini benimsemiştir.

Kalite Politikamızın Temel İlkeleri

 • Liderlerin ve çalışanların kalite güvence sistemini benimsemesi
 • En üst düzeyde paydaş memnuniyeti
 • Stratejik yönetim modeli
 • Düzenli gözden geçirme ve iyileştirme çalışmalarının sürdürülmesi

Eğitim Politikamız

Üniversitemiz insanlığa katkıda bulunmak üzere;

Düşünen sorgulayan, fikir üreten, araştıran, teknolojiyi iyi kullanan, bilgi çağına ayak uydurabilen, ekip ruhu ile hareket eden, etik değerlere bağlı, insana ve çevreye saygılı, yaratıcı, yabancı dil bilen, öz güveni yüksek, alanında öncü profesyoneller yetiştirmek amacı ile eğitimde

 • ulusal düzeyde model olan
 • dünyada referans gösterilen
 • sürekli öğrenme ve gelişime odaklı bir eğitim politikasını benimsemiştir.

Uzaktan Eğitim Politikamız

Üniversitemizin misyon, vizyon, eğitim politikası ve çağın gereksinimleri ile uyumlu, zorlu koşullarda bile teknolojinin sunduğu dijital olanaklar kullanılarak, paylaşılabilen, sürdürülebilen, izlenebilen ve ölçülebilen öğrenci merkezli ve karma güncel eğitim yöntemlerinin uygulanmasıdır.

Araştırma - Geliştirme Politikamız

 • Sağlık, yaşam ve toplum bilimleri ile biyoteknoloji alanlarında evrensel bilime katkı sağlayacak araştırmalar için uygun kurum kültürünü ve destekleyici ortamı geliştirmek
 • Bilim ve teknoloji alanındaki uluslararası gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek evrensel bilime katkı sağlayacak, girişimcilik ve yenilikçiliği de destekleyen araştırmalar ile uluslararası düzeyde tanınan bir üniversite olmak için stratejiler belirlemek
 • Üniversitenin araştırma alanındaki süreçlerinin ve çıktılarının sürekli izlenmesiyle sürdürülebilirlik ve geliştirilmeye yönelik stratejileri güncellemek
 • Sağlık, yaşam ve toplum bilimleri ve biyoteknoloji alanlarında yapılan araştırmalarla ortaya çıkan buluşların ürüne dönüştürülmesi için iç ve dış paydaşlarla girişimciliği desteklemek

Araştırma-Geliştirme Stratejik Hedeflerine ulaşmak için tıklayın

Araştırma-Geliştirme Alan Önceliklerine ulaşmak için tıklayın

Toplumsal Katkı Politikamız

 • Bireysel ve kültürel farklılıklar ile toplumsal sorunlara duyarlı, toplumsal koşullar ve sorunlar konusunda bilinçli, sorumluluk sahibi, , hizmet ve çözüm odaklı profesyoneller yetiştirmek üzere toplum yönelimli ve toplum içinde eğitim yapan,
 • Müfredat kapsamındaki dersler ve projeler aracılığıyla toplum içinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesinin yanı sıra öğrenci kulüplerinin gönüllü faaliyetlerini destekleyen,
 • Dış paydaşlar ile öğretim üyelerinin ve öğrencilerin topluma hizmet kapsamındaki işbirliklerini teşvik eden,
 • Tüm birimlerin yürüttükleri araştırma, geliştirme ve eğitim etkinliklerinin toplumsal katkıya dönüşmesini amaçlayan; toplumun başta sağlık olmak üzere öncelikli sorunlarına yönelik araştırma alanlarında, sahip olduğu ileri teknoloji ve insan kaynağının ürünlerini insanlığın hizmetine sunan,
 • Kuluçka Merkezi’nde yenilikçi ve girişimci fikirleri destekleyerek Türkiye’nin bilimsel geleceğine, topluma ve insanlığa katkıda bulunan bir yükseköğretim kurumu olmaktır.

Toplumsal Katkı Stratejik Hedeflerine ulaşmak için tıklayın

Uluslararasılaşma Politikamız

 • Uluslararası tanınırlığını artırmak, eğitim - öğretim ve araştırma alanlarında uluslararası işbirliklerini artırmak
 • Üniversitesinin uluslararası etkisini güçlendirmek
 • Öğrenci, akademik personel, araştırmacı ve idari personelin uluslararası değişim programları ve ziyaretlerinin teşvik etmek
 • Uluslararası öğrenciler, üstün nitelikli araştırıcı ve öğretim üyeleri için çekim merkezi haline gelmek
 • Öğrencilere uluslararası kariyer için yol gösterici olmak
 • Eğitim programlarının uluslararası kabulünü sağlamak
 • Çok kültürlü ve uluslararası bir kampüs ortamı oluşturmak ve iç paydaşların kültürler arası duyarlılık ve yetkinliklerini geliştirmek

Uluslararasılaşma Stratejik Hedeflerine ulaşmak için tıklayın

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.