ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

İlgili koşulları sağlayan uluslararası öğrenciler, üniversitemizdeki lisans ve ön lisans programları için yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına başvurularını sunabilirler. Aşağıda sürece dair belirtilen detaylı bilgileri okuduktan sonra belirtilen tarihlerde gerekli belgeler ile başvuruların sunulması gerekmektedir.

2021 - 2022 AKADEMİK YIL İÇİN BAŞVURU DÖNEMİ

01 Şubat 2021-30 Temmuz 2021

BAŞVURU İÇİN TEMEL ŞARTLAR

Aşağıda belirtilen kriterler Yükseköğretim Kurulu mevzuatından alıntılanmıştır.

Kimler başvurabilir;

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

 1. Yabancı uyruklu olanlar

 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine,

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

 1. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

Kimler başvuramaz;

 1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,

 2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

 3. a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),

 4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

 5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

BAŞVURU İÇİN KABUL EDİLEN SINAV/DİPLOMA TÜRLERİ VE TABAN PUANLARI (LİSANS VE ÖN LİSANS PROGRAMLARI)*

Uluslararası Sınavlar:

BAŞVURU İÇİN KABUL EDİLEN SINAV/DİPLOMA TÜRÜ VE MİNİMUM PUANLARI

(LİSANS VE ÖN LİSANS PROGRAMLARI)

SINAV/DİPLOMA TÜRÜ

EĞİTİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN BÖLÜMLER

TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM DİLİ TÜRKÇE OLAN BÖLÜMLER

En Az Puan

En Az Puan

En Az Puan

SAT I (Scholastic Aptitude Test)

SAT (Evidence- Based Reading/Writing/Math): 1100 toplam puan

SAT(Evidence- Based Reading/Writing/Math):
1400 toplam puan ve en az 700 matematik

SAT (Evidence-Based Reading/Writing/Math): 830 toplam puan

GCE A LEVEL

A Level düzeyinde en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, en az 2 konuda- C seviyesinde puan

A Level düzeyinde Fizik, Kimya, Biyoloji , Matematik konularından en az 3 konuda A seviyesinde puan

A Level düzeyinde en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, en az 2 konuda-D seviyesinde puan

ACT

22/36

30/36

20/36

IB (INTERNATIONAL BACCALAURATE)

28/45

35/45

28/45

MATURA

3,3/5

 1.8/5

3,5/5

FRENCH BACCALAURATE

12/20

17/20

12/20

ABITUR

3,3/4

 1.8/4

3,5/4

YÖS (MARMARA/İSTANBUL/ANKARA ÜNİVERSİTESİ)

60

90

60

Yukarıdaki tabloda yer alan diploma türü/bitirme sınavı/üniversiteye giriş sınav sonucunu gösterir belgeye sahip olmayan adaylar mezun ise mezuniyet not ortalamasını gösteren lise veya dengi okul diploması ile de başvurabilirler. Ancak başvuruların değerlendirilmesinde yukarıdaki tabloda yer alan belgelere sahip adaylara öncelik tanınır. Diploma ile başvuran adayların lise veya lise dengi okul mezuniyet ortalaması Tıp Fakültesi için 100 üzerinden minimum 90, diğer bölüm/programlar için minimum 60 olmalıdır.

*Başvuru koşullarını sağlamış olmak otomatik kabul edilmeyi gerektirmez. Adayın kabul/ret kararı değerlendirme sonucunda belirlenir. Lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavların (Abitur, Matura, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vb.) geçerlilik sürelerinde bir sınırlama bulunmamaktadır. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, ACT, vb.) geçerlilik süreleri iki yıldır.

İNGİLİZCE YETERLİLİK

 1. Hazırlık Programı eğitimi ve lisans programına başlama koşulları için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Okulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 2. Öğrenim dili İngilizce olan programlara kayıt olan öğrencilerin, lisans programlarına başlayabilmeleri için İngilizce yeterliliklerini belgelemeleri zorunludur.

a) Öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini, ilgili yönetmelikte eş değerliliği kabul edilen uluslararası sınav sonuç belgeleri ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Adaylar geçerli İngilizce yeterlik belgesini başvuru sırasında sunmak zorundadırlar. Geçerli dil belgesi sunanlar, Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girmeden lisans öğrenimlerine başlayabilirler.

b) Uluslararası geçerliği olan yabancı dil belgesini sunamayan öğrenciler, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İngilizce muafiyet ve düzey belirleme sınavına (APPT) girip, söz konusu sınavdan Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almak zorundadırlar.

c) Aşağıda sözü geçen sınavlara ilişkin belge sunamayan veya bu sınavlardan başarısız olan öğrenciler Üniversitenin İngilizce hazırlık programına devam etmekle yükümlüdürler.

d) En az son üç yılında İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkenin ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlayanlar İngilizce Hazırlık Programından muaf olurlar.

 1. Eğitim-öğretim dili Türkçe olan ön lisans ve lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İngilizce muafiyet ve düzey belirleme sınavına (APPT) girmek zorundadırlar. Bu sınav sonucuna göre “Genel İngilizce” derslerinden kısmen ya da tamamen muaf olabilirler. Sınava girmeyen ya da muadil uluslararası sınav sonucu sunmayan öğrenciler bu dersleri almak zorundalar.

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI’NA (ACEPT) EŞDEĞER OLAN SINAVLAR VE PUANLARI

SINAVLAR

İNGİLİZCE PROGRAMLAR

TÜRKÇE PROGRAMLAR

MESLEK YÜKSEK OKULLARI

GEÇERLİLİK SÜRELERİ

TABAN PUANLAR

TABAN PUANLAR

TABAN PUANLAR

YDS / e-YDS *

85

60

45

5 yıl

PEARSON PTE
Academic

67

55

38

2 yıl

TOEFL-IBT**

80 (Test) / 20 TWE

72

54

2 yıl

CAE

C

C

C

3 yıl

*YDS ve/veya e-YDS sınavından 85 ve üzeri alan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilmeleri için APPT/ ACEPT speaking ve writing sınavlarına da girerek en az 70 almaları gerekmektedir.

** a) Kurumsal TOEFL sınav sonuçları kabul edilmemektedir. Sadece devlet üniversitelerindeki sınav merkezlerinden alınan TOEFL-IBT sonuçları geçerlidir.

** b) TOEFL-IBT sınavına yurt dışında girip toplam puanı 80 ve üzerinde öğrencilerin sınavın kabulü için Yabancı Diller Bölümü, İngilizce Hazırlık Programı tarafından yapılacak olan APPT/ ACEPT speaking ve writing sınavlarına da girerek en az 70 alması gerekmektedir.

** c) Kayıt sırasında üniversiteye sunulan veya doğrudan İngilizce Hazırlık Programına gönderilen Türkiye veya yurtdışından alınan TOEFL IBT belgelerinde Acıbadem Üniversitesi’nin kurum kodu olan C173 olması gereklidir. Bu kod olmayan belgeler kabul edilmeyecek olup, ilave sonuç belgeleri TOEFL merkezinden Sonuç Belgesi Talep Formu (Score Report Request Form) ile talep edilebilir.

** Eğitim dili Türkçe olan programa kaydını yaptıracak adaylar akademik İngilizce derslerinden muaf olabilmek için İngilizce seviye belirleme sınavına girmek zorundadırlar. Detaylar için İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI ile İNGİLİZCE DERSLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİNİ inceleyiniz. ** Kurumsal TOEFL IBT sonuçları kabul edilmemektedir. Sadece devlet üniversitelerinden alınan TOEFL IBT Sonuçları kabul görecektir.

TÜRKÇE YETERLİLİK

 1. Öğrenim dili Türkçe olan programlara başvuran öğrencilerin, Türkçe yeterliliklerini belgelemeleri zorunludur.

 2. TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü ve Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan YÖS sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlilik sınavlarından lisans programları için C1 düzeyinde veya üzeri puan alan, ön lisans programları için B2 düzeyi veya üzeri puan alan öğrenciler öğrenimlerine başlayabilir.

 3. Türkçe veya İngilizce programlara kayıt yaptıran öğrencilerin Türkçe yeterlilikleri, gerekli durumlarda üniversite tarafından yazılı ve/veya sözlü sınavla değerlendirilebilir.

 4. Tıp Fakültesi öğrencilerinin en geç üçüncü sınıf sonunda Türkçe yeterliliklerini belgelemeleri gerekmektedir. Bu koşulu yerine getirinceye kadar dördüncü sınıfa devam edemezler.

 5. En az son üç yılında, ortaöğrenimini Türkiye’de Türkçe eğitim veren kurumlarda tamamlayanlardan Türkçe Yeterlilik Belgesi aranmaz.

 6. Türkçe programlara kayıt olan öğrencilerin azami iki yıl süre sonunda kayıt yaptırdıkları program için bu maddenin (2) fıkrasında yer alan Türkçe dil düzeyini belgeleyememeleri halinde kayıtları silinir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvurular, ilan edilen başvuru tarihlerinde, aşağıda belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte üniversitenin Uluslararası Öğrenciler ve Akademik İlişkiler Ofisi'ne yapılır.

Başvuru belgeleri Türkçe veya İngilizce dışındaki dillerde ise, orijinallerinin kopyaları dışında ayrıca Türkçe veya İngilizce onaylı tercümeleri de sunulmalıdır.

 • Başvuru Formu (Lütfen formu okunaklı şekilde doldurup imzalayınız)
 • Mezun ise lise diploması, değil ise eğitim durumunu gösteren ilgili belge türü
 • Adayların lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren transkriptleri (not dökümleri)
 • Başvuru için kabul edilen uluslararası sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi
 • Pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfasının kopyası
 • Referans mektubu
 • Niyet mektubu
 • Adayların lise diplomalarının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türk Büyükelçiliği’nden alınabilecek Denklik Belgesi (Mevcut ise)
 • İngilizce Yeterlilik Belgesi (Mevcut ise)
 • Türkçe Yeterlilik Belgesi (Mevcut ise, Türkçe bölümler için)

Başvuru evraklarınının tümünü taratarak aşağıdaki e-posta adresine iletiniz: international.admissions@acibadem.edu.tr

 • Başvurulan lisans/ön lisans programının özelliğine göre Üniversite tarafından ek belgeler talep edilebilir. Bu belgelerin kesin kayıt sırasında ibraz edilmesi gerekir.
 • Başvuru esnasında elektronik olarak sunulan belgelerin tamamının orijinalleri kayıt esnasında sunulmak durumundadır.
 • Başvuru koşullarını sağlayamayan, başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak istenilen süre içerisinde sunamayan adayların başvuruları işleme alınmaz. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra başvuru bilgi ve belgelerinde değişiklik veya eklentiler yapılamaz.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Adayların istenen belgeleri eksiksiz olarak sunmaları sonrası, gerekli değerlendirme mümkün olan en kısa sürede ilgili birimlerce yapılacaktır.

 • Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nin önceliğindedir. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.

SONUÇLARIN BİLDİRİMİ ve KAYIT

Başvuru sonucu adaya, başvuru esnasında sunduğu e-posta adresi aracılığı ile bildirilir.

 • Kabulü uygun görülen aday öğrenciye e-posta ile zorunlu 1000 USD ön ödeme bilgilerini içeren ÖN KABUL bilgisi gönderilir ve belirli bir süre içerisinde ön ödemesini yapması istenir. Yapılan ön ödeme kayıt esnasında yıllık eğitim ücretinden mahsup edilir.
 • Öğrenciden alınan ön ödeme sadece vize reddi alınması durumunda geri ödenir. Ön ödeme iadesinin yapılabilmesi için alınan vize reddi geçerli bir belge ile ispat edilmelidir. Farklı bir sebep dolayısı ile kayıttan vazgeçilmesi durumunda ön ödeme iadesi yapılamaz.
 • Sadece ön ödemesini gerçekleştirerek kayıt niyetini belirtmiş olan adaylara ilgili ofis tarafından RESMİ KABUL belgesi gönderilir ve sadece resmi kabul almış adaylar kayıt hakkı kazanırlar. Gönderilen kabul belgesi adayın vize başvurusu içinde kullanabileceği resmi belgedir.

ÖN ÖDEMESİNİ YAPMAYAN ÖĞRENCİYE RESMİ KABUL BELGESİ SUNULMAZ VE KONTENJAN AYRILMAZ. SADECE ÖN ÖDEMESİNİ YAPARAK RESMİ KABUL BELGESİ SUNULAN ÖĞRENCİ KAYDA BEKLENEN ÖĞRENCİ STATÜSÜNÜ KAZANIR.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Üniversitemize kabul edilerek ön ödemesini gerçekleştiren adayların belirtilen kayıt süreleri içerisinde Üniversitemize kayıt olabilmesi için aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmesi gerekir. Kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenciler üniversitede öğrenim görme hakkını kaybeder.

 1. Kimlik kartı fotokopisi
 • Türk ve / veya KKTC uyruklu ve Mavi Kart sahipleri: İki taraflı kimlik kartı fotokopisi.

 • Uluslararası Öğrenciler: Pasaportta öğrencinin resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile öğrenim vizesinin bulunduğu sayfanın fotokopisi. Şu anda geçerli bir ikamet iznine sahip öğrencilerin ikametgâh belgesinin bir kopyasını da sunması gerekmektedir.

 1. Başvuru esnasında sunulan ilgili sınav sonuç belgesinin aslı

 2. Lise diplomasının aslı (İngilizce veya Türkçe dilleri dışında hazırlanan diplomaların, ayrıca Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri sunulmalıdır.

 3. Denklik Belgesi: Denklik belgesi öğrencinin sunduğu diploma/mezuniyet belgesinin Türk okulları tarafından verilen diploma/mezuniyet belgeleri ile denk olduğunu teyit eden resmi bir belgedir. Denklik Belgesi yurtdışındaki en yakın Türk konsolosluğu/Büyükelçiliklerinden alınabilir. Unutmayınız ki her Türk Konsolosluğu/Büyükelçiliği Denklik Belgesi verememektedir. Denklik belgenizi kendi ülkenizde alamamanız halinde İstanbul’daki İl Milli Eğitim Genel Müdürlüğü’nden temin edebilirsiniz.. Denklik reddi alan öğrenciler kayıt olamazlar, kayıtlı olanlar ise okuma hakkını kaybederler. Denklik belgesine ilişkin kurallar ve yönetmelikler Türk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir.

 4. Not döküm belgesinin (transkript) aslı

 5. 6 adet vesikalık fotoğraf (her birinin arkasına ad ve soyad yazılmış 4,5x 6 cm boyutunda, son altı ay içinde, kişiyi kolayca tanıtacak şekilde çekilmiş)

 6. Kayıt dönemi için ödemekle yükümlü olunan ücretin ödendiğine dair bankadan alınmış dekont

 7. Başvuru esnasında sunulan dil seviye belirleme sınav sonu belgesinin aslı (İngilizce/Türkçe)

VİZE VE İKAMET İZNİ İŞLEMLERİ

 • Yabancı uyruklu öğrencilerin, üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, Türkiye’ye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde öğrenim amaçlı ikamet iznine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sonrası alınan ikamet kartlarının bir kopyası Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne sunulmalıdır.
 • İstanbul dışından alınan ikamet izni olan öğrenciler ise dosyalarını İstanbul'a taşımakla yükümlüdürler; bu işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm maliyetleri karşılamak ve gerekli başvuruları zamanında yapmak öğrencilerin kendi sorumluluğundadır.
 • Öğrenim amaçlı ikamet iznine başvuracak öğrencilerin ülke içinde geçerli bir sağlık sigortasına sahip olmaları gerekmektedir. Uygun sigortayı yaptırmak öğrencilerin sorumluluğundadır. Bu konu ile ilgili bilgiler İstanbul İl Göç Müdürlüğü web sayfasından ve ofisinden öğrenilmelidir.
 • Üniversitenin vize ve ikamet izinleri ile ilgili istediği belgelerde, yetkili kamu kurumlarının yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin genelgeleri esas alınır.
 • Mavi kart sahiplerinin ikamet başvurusu yapması gerekmemektedir.

KONTENJANLAR VE ÜCRETLER

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/PROGRAM

ÜCRET (KDV Dâhil)

LİSANS PROGRAMLARI

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

10.000 USD

Psikoloji

8.000 USD

Sosyoloji

6.000 USD

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Tıp Mühendisliği (İngilizce)

10.000 USD

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beslenme ve Diyetetik

8.000 USD

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

7.000 USD

Hemşirelik

7.000 USD

Sağlık Yönetimi

6.000 USD

TIP FAKÜLTESİ

Tıp  (İngilizce)

20.000 USD

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Eczacılık (İngilizce)

12.000 USD

ÖNLİSANS PROGRAMLARI

 

MESLEK YÜKSEKOKULU

Aşçılık

3.500 USD

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

3.500 USD

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Ağız ve Diş Sağlığı

3.500 USD

Ameliyathane Hizmetleri

3.500 USD

Anestezi

3.500 USD

Diyaliz

3.500 USD

Elektronörofizyoloji

3.500 USD

İlk ve Acil Yardım

3.500 USD

Odyometri

3.500 USD

Optisyenlik

3.500 USD

Ortopedik Protez ve Ortez

3.500 USD

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

3.500 USD

Podoloji

3.500 USD

Radyoterapi

3.500 USD

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

3.500 USD

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

3.500 USD

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

3.500 USD

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.