Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Ulusal Sağlık Programları

  Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin beşincisini düzenlediği “Ulusal Sağlık Programları” konulu toplantı 31 Mart 2017 Cuma günü 14:30-17:00 saatleri arasında Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

  Oturum başkanlığını Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş’ün yaptığı panele Novartis Sağlık Sistemleri Direktörü Dr. Bakhuti Shengelia, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Bekir Keskinkılıç, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Deloitte Belçika Sağlık Ekonomisi Danışmanı Dr. Ömer Saka da katıldı.

  Novartis Sağlık Sistemleri Direktörü Dr. Bakhuti Shengelia, “İlaç Endüstrisinin Değer Bazlı Sağlık Bakımına Katkısı” başlıklı sunumunda, giderek yaşlanan dünya nüfusu ile birlikte, bu ana kadar tüm dünyada fazlasıyla israf içindeki sağlık sektörünün giderek maliyet bilinci içinde akibet odaklı sağlık bakım hizmetlerine yönelmekte olduğunu; değer-bazlı sağlık yaklaşımının ilaç endüstrisine yansımalarını ve endüstrinin bu yaklaşıma yapabileceği katkıların önünde bulunan ve aşılması gereken engelleri Novartis örneği üzerinden ele aldı.

  2010-2013 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Daimi Komitesi üyeliği yapmış olan, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı ve Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Bekir Keskinkılıç, “Ulusal Sağlık Sistemleri Bakışıyla Halk Sağlığı Hizmetlerinde Vizyon” başlıklı sunumunda, sağlık sistemleri kavramını Dünya Sağlık Örgütü yaklaşımıyla ele alarak, ülkenin değişen nüfus ve ulusal hastalık yükü nedeniyle eylem gerektiren konuları, buna yönelik olarak “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın ikinci fazında yapılması planlanan çalışmaları performans kriterleri ile birlikte ele aldı.

  2006-2009 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü İcra Kurulu üyeliği de yapmış olan İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü ve Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Aydın, konuşmasında, her sağlık programının arkasında sağlık politikalarını yer aldığını, ancak sağlık politikaları kavramının, sağlık alanında politika geliştirmekten kabul görmüş sağlık politikalarının icrasına uzanan muallak bir kavram olduğunu ve birçok faktörden etkilendiğini, bu nedenle de bir sağlık programı hazırlarken sınırları belirlemede zorlanıldığını ifade etti. 

  Deloitte Belçika Sağlık Ekonomisi Danışmanı Dr. Ömer Saka ise; “Değer Bazlı Sağlık Bakımı” başlıklı sunumunda, sağlık hizmetleri sunumunda süreçten akıbetlere bir kayma olduğunu, değer bazlı sağlık uygulamalarının standart hizmet sunum modellerindekilere benzer ancak farklı kritik bileşenler içeren çok yönlü bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, Novartis ve Alcon tarafından Deloitte’e hazırlatılan “Göz Sağlığı” çalışması örneği üzerinden böyle bir çalışmanın ulusal bir sağlık programının geliştirilmesinde girdi olarak nasıl kullanılabileceğini vurguladı. 

  “Ulusal Sağlık Programları” başlıklı 5. Sektör Buluşmasında katılımcılarla -yazar Dr. Mete Şaylan’ın desteğiyle- “2015 Küresel Hastalık Yükü Çalışması”nın yayınlandığı The Lancet Dergisi’nin Ekim 2016 sayısının birer nüshası paylaşıldı. 

  Panelistlerin sunumlarının ardından soru-cevap kısmı ile devam eden toplantı, Merkez Müdürü Doç. Dr. Haluk Özsarı’nın, Panel Başkanı ve panelistlere teşekkür belgelerini takdim etmesi ile sona erdi.

Konuşmacılar:
  • Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı 
  • Dr. Bakhuti Shengelia, Novartis Sağlık Sistemleri Direktörü 
  • Uzm. Dr. Bekir Keskinkılıç, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yrd., Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi 
  • Prof. Dr. Sabahattin Aydın, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi 
  • Dr. Ömer Saka, Deloitte Belçika Sağlık Ekonomisi Danışmanı 
Sunumlar:BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul