Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Sağlık Politikaları e-Bülten Eylül 2017 Sayı 3Sağlık kurumlarını kim yönetmeli?

Acıbadem Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Metin Çakmakçı, makalesinde; sağlık kurumlarının hatasız ve verimli yönetilebilmeleri için, sağlık eğitimi almış yöneticiler seçilmesi gereğini vurguluyor. 

En iyi performansı, yönetim bilgi ve becerileri ile donatılmış hekimlerin gösterdiğini; bu hekimlerin gittikçe daha fazla yönetim kuram ve deneyimleri verilmiş bir eğitimden gelmelerinin, başarıyı daha da arttıracağını belirtiyor.

Devamı

 SEKTÖR BULUŞMASI-5

"Ulusal Sağlık Programları" 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 

Sektör Buluşmaları’nın beşincisi, “Ulusal Sağlık Programları”

temalı bir panel olarak gerçekleştirildi.

Devamı 

Bir Sağlık Programı örneği: Göz Sağlığı Çalışması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından,

göz sağlığı konusunda bir Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi.

Bu toplantıda, Deloitte, Alcon ve Novartis işbirliği ile göz sağlığı alanında

hazırlanan bir kalitatif araştırma raporu,

konunun ilgili tüm paydaşları ile tartışıldı.

Devamı 

 


‘Tanı Hataları’ Kitabı Tanıtım Toplantısı

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin

ilk yayını olarak Mart 2016’da basılan

“Tanı Hataları: Güvenli ve Yüksek Kaliteli Bir Sağlık Sistemi İçin Öncelikli Bir İyileştirme Alanı”

isimli kitabın tanıtımı Kerem Aydınlar Kampüsü Boğaziçi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Devamı 


"Türkiye Sağlık Hesapları Sisteminin OECD 2011 Sistemine Uyumlaştırılması Projesi" 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile TÜBİTAK-TÜSSİDE arasında

imzalanmış olan işbirliği protokolü kapsamındaki ilk proje.

Devamı 

Merkezden “İlk”ler... 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

etkinliklerine katılmakta olan öğrencilere her etkinlik için bir “Katılım Belgesi” verme uygulamasını başlattı. 

Devamı 

‘Küresel Hastalık Yükü’ Çalışması 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, yazarlardan Dr. Mete Şaylan’ın desteği ile,

“2015 Küresel Hastalık Yükü Çalışması”nın yayınlandığı The Lancet Dergisi Ekim 2016 sayısının birer nüshasını,

bir Yönetici Özeti eki ile birlikte, 5. Sektör Buluşması katılımcıları ile paylaştı.

Devamı