Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Perfüzyon Teknikleri

Türkiye İstatistik Kurumu’nun ölüm verileri, toplam ölümlerin içinde kalp-damar hastalıklarının payının halen oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Kalp hastalıkları 2009’da yüzde 40, 2013’te yüzde 39,6, 2015 yılında yüzde 40,4  ile tüm ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almıştır (Türkiye Kalp Ve Damar Hastaliklari Önleme Ve Kontrol Programi Eylem Plani 2015-2020;Sağlik Bakanliği, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu). Bunun yanında tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de toplum giderek yaşlanmakta ve daha yaşlı/komplike hastalar kalp cerrahisi ameliyatlarına alınmaktadır.

Kalp hastalıklarının cerrahi tedavisinde yaygın olarak kullanılan kalp akciğer makinesi ve buna bağlı tüm ekipman “perfüzyonist” tarafından yönetilmektedir. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Perfüzyon Teknikleri Yüksek Lisans Programı” ile özellikle Kalp-Damar Cerrahisinde olduğu gibi vücut dışı dolaşımın sağlandığı diğer branşlarda, mekanik kalp destek cihazlarının yönetiminde, yapay kalp teknolojilerinde, kalp-akciğer nakil ünitelerinde, kan ve organ korumasının yapılacağı her tür cerrahide, diyaliz ünitelerinde, izole organ kemoterapisinde ve kan bankalarında görev alacak hem teorik hem pratik anlamda nitelikli bilim adamları yetişecektir. Günümüzde yeni araştırma sahası bulunan bu bilim dalına katkı yapacak bilim adamları ve uzmanların yetişmesi konusunda ülkemizde büyük bir açık bulunmaktadır. Bu programdan mezun bilim adamları  hem halihazırda Sağlık Bakanlığı’nın perfüzyonist tanımına uygun bir şekilde perfüzyonist hem yapay organ teknolojilerinin gün geçtikçe uygulama sahası bulacağı gelecekte perfüzyon bilimine katkı sağlayacaklardır.

Perfüzyon teknolojisinin günümüzde kapsamı ve kullanım alanı oldukça yaygındır ve gelecekte yapay organ teknolojilerinin gelişimi ile daha da artacaktır. Perfüzyon Teknikleri Yüksek Lisans programının müfredatında; kardiyopulmuner sistem anatomisi, fizyolojisi, biyofiziği, perfüzyon hematolojisi, biyoistatistik gibi temel bilgiler yanında yetişkin/pediatrik kalp ve/veya damar cerrahisi sırasında vücut dışı dolaşımın yönetimi,  mekanik kalp destek cihaz teknolojileri, yapay kalp teknolojileri, kalp nakli sırasında ekstrakorporeal dolaşım gibi teorik/pratik dersler mevcuttur.

Perfüzyon Teknikleri Yüksek Lisans Programı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve fiziki alt yapısını kullanmak suretiyle eğitim faaliyetini gerçekleştirecektir. Öğrenciler eğitim faaliyetleri sırasında Acıbadem Üniversitesi bünyesinde bulunan simulasyon laboratuarında (CASE-Center of Advanced Simulation and Education) kalp akciğer makinesinin yönetimi konusunda her türlü senaryonun gerçekleştirilebildiği simulatörden faydalanma imkanı bulacaklardır. 

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul