Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Nöroradyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Nöroradyoloji ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) tıp bilimleri içinde hızla gelişen, ileri teknolojik aygıtlarla donatılmış bir üst bilim dalıdır. Üniversitemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi, Nörolojik Bilimler, Radyoloji ve Patoloji Anabilim Dalları öğretim üyelerinin yıllar boyu süren çalışmaları, hasta ve ameliyat hizmetleri, bu konularda önemli bilgi birikimini sağlayarak sonuçta birçok uluslararası yayın ve kitap oluşturmuştur. Bu bilgi birikimi ile Nörolojik bilimler ve Nöroradyoloji alanında araştırmaları yoğunlaştırmak, bilgi üretiminin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla Eylül 2011 tarihinde Üniversitemiz bünyesinde Nöroradyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimiz kurulmuştur. Merkezin yakın gelecekte yapılacak başlıca çalışmaları aşağıda özetlenmiştir.

1. MRG de yeni sekansları ile klinik deneylerin ( Susceptibility Weighted İmaging ( SWI), Arteryel Spin Labeling (ASL) yürütülmesi

2. İntraoperatif MRG ile sekans optimizasyonları ve kontrast kullanımının araştırılması

3. MRG Spektroskopi ile hücre ve beyin tümörlerinin araştırılması

4. MRG Difüzyon Tensor Görüntüleme ve Fiber Tracing incelemeleri ile santral ve periferik sinir araştırmalarının yapılması

5. MRG-Fonksiyonel görüntüleme ile psikiyatrik hasta araştırmalarının yürütülmesi,

6. İleri MRG konularında çalışabilecek nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesi ve bu konularda kurslar, ve seminerlerin sunulması

7. Acıbadem Sağlık Enstitüsünde yüksek lisans programına katkı sağlanması

8. Yurt çapında yüksek Tesla Magnetik Resonans Görüntüleme ile yapılmak istenen çalışmalara teknik ve uygulama düzeyinde destek verilmesi

Nöroradyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul