Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ

TIP MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2018- 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre 2018-2019 Eğitim - Öğretim yılı Bahar Yarıyılında Tıp Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci alınacaktır.

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​Tıp Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

ProgramıYurt İçi: 5

 


Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programının Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar, Yazılım, Endüstri, Sistem Mühendisliği, Bilişim, Elektrik ve Elektronik, Mekatronik, Makina, İnşaat, Kimya ve Biyomedikal, Tıp Mühendisliği, Matematik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Fizik, Kimya, Tıp, ve üniversitelere MF puanıyla girilen benzeri programlarından mezun olmak

Programın niteliği

​Dersler gündüz saatlerinde olacaktır.

Ücret

​​ 25.000 TL (Fiyata KDV dahil olup, 4 dönem 2 yılda bitmesi öngörülen program ücretidir. Kredi başına ücret 1,000 TL dir. Teze kayıt yaptırılan her dönem için ayrıca 2,000TL ödenir.)


 


Tezli Yüksek Lisans Programları için Sınav Yeterlilikleri;
 (ALES) sayısal puan türünde 65 puan almak (ALES sınavının geçerlilik süresi üç yıldır),
ALES sınavı olmayan yabancı öğrenciler için GRE (Graduate Record Examination) sınavından 634 (yeni sistem 150) puan almış olmak.

Dil Yeterliliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından YDS / ÜDS / KPDS/YÖKDİL: en az 65 puan, TOEFL-IBT: en az 78 puan almış olmak.
Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 70 puan almış olmaları istenecektir.

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;
Başvuru formu,
Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,
Lisans/Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
Neden Yüksek Lisans / Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu
Özgeçmiş,
Referans Mektubu, (iki adet)(Mülakat sınavında referans mektuplarının teslim edilmemesi durumunda kayıt alınmayacaktır.)
1 adet fotoğraf,
Nüfus cüzdanı fotokopisi
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi
YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.) başarı belgesi almış olmak. (Yabancı uyruklu öğrenciler orta öğrenim, lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise, Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz).
Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarının, Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek adaylar ön kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Ofisine kayıt yaptırmalıdır).
Mülakat sonuçları  Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul