Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK SOSYOLOJİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 

2.BAŞVURU KOŞULLARI


Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü "Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne göre 2019-2020Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi için Sağlık Sosyolojisi Lisansüstü Programına öğrenci alınacaktır.

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​

Sağlık Sosyolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı


4

Önerilen yüksek lisans programına Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Acıbadem Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün öğrenci alma kriterleri ile uyumlu olmak şartı ile Sağlık Bilimleri ya da Sosyal Bilimler alanlarında lisans diplomasına sahip olan adaylar kabul edilir.

Programın niteliği

​Programın teorik dersleri hafta sonu yürütülmektedir.

Ücret

12.000 TL (Fiyata KDV dâhil olup, 3 dönem 1,5 yılda bitmesi öngörülen program ücretidir.

 Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Sınav Yeterlilikleri:

·         Tezsiz yüksek lisans programında ALES sonucu aranmaz.

·         Program Türkçe olmakla birlikte derslerde sürekli İngilizce yabancı kaynak ve literatür okunmaktadır. Bu yüzden Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından YDS / ÜDS / KPDS / YÖKDİL: En az 50 puan, TOEFL-IBT: En az 60 puan, PTE Akademik: En az 45 puan, CAE veya CPE: En az C puanına sahip olunması gerekmektedir.

·         Dil Yeterliliğine sahip olmayan adaylar için yabancı dil sınavı bölüm tarafından yapılacaktır. Öğrencilerin bu sınavdan minimum 50 puan almaları beklenir.

·         Başvurularını tamamlayan adaylar sonrasında mülakata davet edileceklerdir. Mülakat tarihi ve sonuçları Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

·         Öğrenciler, önce bir bilim sınavına (yazılı) alınırlar. Bu sınavda 70 puan ve üzeri alarak başarılı olan öğrenciler, mülakata sınavına davet edilirler.  Öğrencilerin her iki sınavda da başarılı olmaları beklenir. Yüksek lisans programına, lisans başarı düzeyi, yazılı sınav ve mülakat sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır.

·         Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde genel başarı notu lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %40'ı ve mülakat/yetenek değerlendirmesinde alınan notların ortalamasının %60’ı alınarak hesaplanır.

 

Programa Başvuru için Gerekli Evraklar:

·         Başvuru formu.

·         Mezun olduğu/olacağı yüksek öğrenim kurumlarından alınmış olan lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin (transkript) aslı.

·         Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi (onaylı fotokopisi kesin kayıt esnasında istenecektir).

·         Başvuru esnasında istenen “Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma” belgesini henüz alamadığı için sunamayan adaylar bu belgeleri kesin kayıtta ibraz edebileceklerdir. Kesin kayıta kadar Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma belgesini alamayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

·         Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

·         Neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten niyet mektubu.

·         Özgeçmiş.

·         İki adet referans mektubu (en az biri akademik personelden olmak üzere, kapalı, imzalı; yurt dışından mail yolu ile gelecek referans mektuplarının kurumun antetli kağıdına yazılmış, ıslak imzalı ve taranmış olması gerekir).(Mülakat sınavında referans mektuplarının teslim edilmemesi halinde kayıt alınmayacaktır).

·         1 adet fotoğraf.

·         Nüfus cüzdanı fotokopisi.

·         Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi.

·         Erkek adaylar için askerlik Belgesi.

 

Gerekli Bilgiler:

·         Mülakat sonuçları  üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.


BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul