Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları


ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KLİNİK PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 

BAŞVURU KOŞULLARI

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü "Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne göre 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı için Klinik Psikoloji Lisansüstü Programına öğrenci alınacaktır.

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

10

Psikoloji Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programından mezun olmuş olmak.

Programın niteliği

Dersler gündüz saatlerinde olacaktır.

Ücret

55.000 TL (Fiyata KDV dahil olup, program ücretidir).

 


Tezli Yüksek Lisans Programları için Sınav Yeterlilikleri:
Bu sınava girebilmek için öğrencilerin Psikoloji lisans mezunu olmaları beklenir (en az 4 yıllık bir program). 
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)-Eşit Ağırlıklı puan türünde minimum 55 almış olmak (ALES sınavının geçerlilik süresi üç yıldır)
Öğrencilerin geldikleri lisans programında başarı ortalamalarının en az 65            (4’lük sistemde 2.50) olması beklenir. 
Program Türkçe olmakla birlikte derslerde sürekli İngilizce yabancı kaynak, literatür okunmaktadır. Bu yüzden Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından TOEFL-IBT: En az 60 puan
veya YDS / ÜDS / KPDS/YÖKDİL : En az 50 puan,
Dil Yeterliliğine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı'ndan en az 50 puan almış olmak.
Öğrenciler, önce bir Bilim Sınavına (yazılı) alınırlar. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, mülakata sınavına davet edilirler. Öğrencilerden her iki sınavdan da başarılı olmaları beklenir. Değerlendirmede ALES ve GNO’lar da dikkate alınır.


Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;
Başvuru formu, 
Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin (transkript) aslı,
Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi (Onaylı fotokopisi kesin kayıt esnasında istenecektir.) 
Başvuru esnasında istenen “Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma” belgesini henüz alamadığı için sunamayan adaylar bu belgeleri kesin kayıtta ibraz edebileceklerdir. Kesin kayıd’a kadar Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma belgesini alamayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
Neden Yüksek Lisans yapmak istediğini belirten niyet mektubu
Özgeçmiş,
Referans Mektubu, minimum bir tanesi akademik personelden olmak üzere (iki adet, kapalı, imzalı)(Yurt dışından mail yolu ile gelecek referans mektupları için kurumun antetli kağıdına yazılmış, ıslak imzalı olması). 
1 adet fotoğraf,
Nüfus cüzdanı fotokopisi
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi
Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi 
Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi,
Mülakat sonuçları  Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul