Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ
SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2018- 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre 2018-2019 Eğitim - Öğretim yılı Güz Yarıyılında Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci alınacaktır.

 

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​

Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

15

Dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir.

Programın niteliği

​Ders saatleri, başvuru sahiplerinin ortak ihtiyaçlarına göre esnek olarak ayarlanabilecektir.

 

Ücret

​​ 17.000 TL (Fiyata KDVdahil olup, 3 dönem 1,5 yılda bitmesi öngörülen program ücretidir.

 


Dil Yeterliliği

YDS, ÜDS, YÖKDİL veya KPDS 50 puan  / TOEFL IBT 60 Puan  / PTE Akademik 45 Puan  /  CPE ve CAE sınavlarından C puanına sahip olmak

Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 50 puan almış olmaları istenecektir.

Bilimsel Yeterlilik

Tezsiz yüksek lisans programında ALES sonucu aranmaz.


Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

Başvuru formu,

Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,

Lisans/Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.)  (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

Neden Yüksek Lisans / Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu

Özgeçmiş,

Referans Mektubu, (iki adet)(kapalı zarf içinde)

1 adet fotoğraf,

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarının, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek adaylar ön kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Ofisine kayıt yaptırmalıdır).

Mülakat sonuçları Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.


BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul