Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2018- 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI


Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre 2018-2019 Eğitim - Öğretim yılı Güz Yarıyılında Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci alınacaktır.

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​

Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

5

Dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir.

Programın niteliği

​Ders saatleri, başvuru sahiplerinin ortak ihtiyaçlarına göre esnek olarak ayarlanabilecektir.

 

Ücret

​​ 25.000 TL (Fiyata KDVdahil olup, 4 dönem 2 yılda bitmesi öngörülen program ücretidir.)


Dil Yeterliliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından; 
TOEFL-IBT: En az 60 puan 
YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 50 puan
Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 50 puan almış olmaları istenecektir.
Bilimsel Yeterlilik
Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri herhangi puan türlerinin birinden en az 55 olması gerekmektedir. 


Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;
Başvuru formu,
Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,
Lisans/Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.)  (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
Neden Yüksek Lisans / Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu
Özgeçmiş,
Referans Mektubu, (iki adet)(kapalı zarf içinde)
1 adet fotoğraf,
Nüfus cüzdanı fotokopisi
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi
Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarının, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek adaylar ön kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Ofisine kayıt yaptırmalıdır).
Mülakat sonuçları Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul