Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Sağlık Yönetimi


Yakın Geleceğin Aranılan Sağlık Yöneticisi Olacak Değerli Öğrencilerimiz,

Dünyada bilimsel anlamda yönetimin insan yaşamına girmesinin diğer bilimler gibi binlerce yıllık bir geçmişe sahip olmadığı hatırlandığında, Türkiye’de “Sağlık Yönetimi” geçmişinin çok eski olmadığını hatta 50 yılı bile bulmayan bir geçmişe sahip olduğu kabullenilmektedir. Doğal olarak, görev yaptıkları dönemlerde merhum Refik Saydam ve Nusret Fişek gibi alanının üstatlarının “Sağlık Yönetimi” adına unutulmaz hizmetler verdiği örnekleri, yeri doldurulamaz ayrıcalıklı bir alanda tutmak gerekir. Dünyada 80’i bulan sağlık mesleği, uzmanlık alanları ile 400’e yaklaşmakta, Türkiye’de de 2014 yılında mevzuatla belirlenmiş 43 sağlık mesleğinde hizmet verilmektedir.

Dünyanın tüm ülkelerinde iki uğraş bir arada yapılmaya çalışılmaktadır; bunlardan biri artan ve çeşitlenen sağlık hizmet taleplerini yönetmeye çabalamak, diğeri de sağlık harcamalarının önlenemez artışını sürdürülebilirlik gayretleri ile koordineli planlamaktır. İşte bu uğraşlar; son yıllarda gerek kamu gerekse özel sağlık sektöründe, “Sağlık Yönetimi” eğitimi almış yöneticilere olan ihtiyacı daha da arttırmaktadır. 

Sizleri içtenlikle kutluyorum. Çünkü, hem meslek olarak “Sağlık Yönetimi”, hem de Üniversite olarak Acıbadem Üniversitesi’ni seçmekle doğru karar verdiniz. Bu doğru kararınızın sonuçlarını, meslek yaşamınızın özellikle ilk yıllarından başlayarak her döneminde dolu dolu yaşayacaksınız. 

Çünkü sizler; tematik bir üniversitede, sağlık hizmet sunumunda başarısı kanıtlanmış bir ekiple birlikte mesleğinizin temellerinin sağlam atılacağı günleri ekip anlayışıyla birlikte yaşıyorsunuz. Çünkü sizler; sektörle içiçe eğitim almanın anlamını, sağlık hizmet sunumunun 26 ayrı alt disiplininde hizmet üretenlerle birlikte üçüncü yarıyıldan başlayan toplam 944 saat yani 118 işgünü uygulama ve staj yaparak öğreniyorsunuz. Çünkü sizler; sadece Türkiye’de değil uluslararası alanda marka olmuş ve dünyanın ikinci büyük sağlık zincirinin ortağı bir sağlık kurumu ile bir arada eğitiminizin her aşamasını içselleştiriyorsunuz. Böylelikle sizler; yirmibeş yılı aşkın süredir özel sağlık sektöründe hep ilkleri yaparak öncü ve önder olmuş bir sağlık kurumunun profesyonelleriyle, “Sağlık Yönetimi” eğitiminizdeki teori-uygulama dengesini kurmuş oluyorsunuz.

“Sağlık Yönetimi” eğitimi alan sizler, ekonomik değerlendirme yöntemleri ile sağlık hizmetleri sunum ve finansmanını analiz edecek, doğru kaynak ve teknoloji kullanımına karar vereceksiniz. Kaynakları maliyet etkili kullanarak, hem doğru işi yapacak ve yaptıracak, hem de işi doğru yapacak ve yaptıracaksınız. Tüm bunlarla, sağlık sektörüne çok değerli katkılarda bulunacaksınız. Sonuçta, ekip ruhu ile hizmet verilen sağlık sektörünün bu süreçten etkilenmesi ile bilginin gücünü bir kez daha kanıtlayacaksınız. Böylelikle sağlık hizmetlerinin sunumu, finansmanı, organizasyonu ve mevzuatıyla kendine özgü kısıtlılıklarına yönelik de doğru müdahale alanlarını akılcı yöntemlerle keşfedecek, dolayısıyla da insan yaşamı ve de üretime doğrudan katkı sağlanmış olacaksınız. 

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi “Sağlık Yönetimi” Bölümü, 2019 yılındaki yedinci mezunlarıyla, bu bakış ve sorumluluk bilinciyle hizmet vermeyi hedeflemiştir.  Programdaki dersler alanlarında uzman 20 farklı öğretim üyesi tarafından verilmektedir. 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim yılında Sağlık Yönetimi Bölümü’nün 164 kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır. 2019 – 2020 Eğitim – Öğretim yılında 1. Sınıf öğrencileri için 40 kişilik kontenjan belirlenmiştir. 2013 yılından bu yana mezun vermekte olan Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin, ilk 3 derecesini elde eden mezunlarının, ikisi fakülte birinciliği olmak üzere, 6'sı Sağlık Yönetimi Bölümü'nden çıkmıştır. Acıbadem Üniversitesi’nin Acıbadem Sağlık Grubu’ndan gelen tematik geleneği ile kurumsal birikimi, ders içeriklerinin bilgi ve deneyimlerini aktaranlardaki çeşitliliğiyle birleştiğinde, ulusal-uluslararası düzeyde yetkin birer sağlık yöneticisi olarak yetiştirilmenize önemli katkılar sağlamaktadır. 2013 yılından bu yana mezun olan 146 Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencisinin 120’si (%82’si) Acıbadem Sağlık Grubu’nda çalışmaya başlamıştır.

Sağlık sektöründe Acıbadem markası ile birlikte ekip anlayışına sadık, yenilikçi, katılımcı ve ortak akıl ilkelerine sahip siz değerli öğrencilerin, Acıbadem Üniversitesi’nin tüm bölümleri ile birlikte oluşturacağı olumlu etkileşim, bu gün olduğu gibi bundan böyle de sağlık yönetimine farklı bir güç katacaktır.

Prof. Dr. S. Haluk ÖZSARI
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı

 

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ VİZYONU

Alanında saygın öğretim üyeleri ile çağdaş standartlarda eğitim yapan, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten, yetiştirdiği insanlarla ve ürettiği bilgiyle Türkiye sağlık sisteminin geleceğini şekillendiren lider eğitim kuruluşu olmaktır.

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MİSYONU

Yenilikçi, araştırmacı, rekabetçi, girişimci ve yaşam boyu öğrenme becerisi geliştirmiş “profesyonel sağlık yöneticileri” yetiştirmektir.

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TEMEL DEĞERLERİ

• Evrensel değerlere bağlılık

• Bilimsellik

• Yaratıcılık

• Güvenilirlik

• Ekip ruhuna sahip olmak

• Katılımcı yönetim anlayışı

• Şeffaflık

• Dürüstlük

• Çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyeti

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ HAKKINDA

Toplumun sağlık statüsünün korunması ve iyileştirilmesi amacıyla, Türkiye sağlık sektöründe özellikle son yıllarda birçok değişiklik yapılmaktadır. Bu değişiklikler neticesinde ülkemizin sağlık sektörü sürekli büyüyen, değişen ve rekabetin arttığı bir sektör haline gelmiştir. Bu gelişme, sektörün sorunlarına daha etkili, daha verimli ve daha yenilikçi çözüm önerileri geliştirebilecek ve hatta sektörü yönlendirebilecek kavramsal, analitik ve teknik bilgi, beceri ve yeteneğe sahip yöneticilere duyulan ihtiyacı artırmıştır.

Sağlık Yönetimi Bölümü’nün temel amacı, sağlık sektörünün her kademesinde rol alan tüm kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek sağlık yöneticileri ve liderlerinin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerin gerek ülkemizde gerek ABD, Kanada, Avrupa Birliği Ülkeleri gibi ülkelerde kolaylıkla kendilerini ifade edebilecekleri gibi hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin aldıkları derslerin oranı yurtdışında benzer programları akredite eden kurumların beklentileri doğrultusunda hazırlanmıştır. Dolayısıyla mezunlarımız bu ülkeler ve ülkemizde iş bulma olanağı elde edebileceklerdir. Sağlık Yönetimi Bölümü’nün ülkemizdeki ve birçok ülkedeki benzer programlardan temel farkı öğrencilerin, 2. sınıftan itibaren başta hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları olmak üzere uygulamalı eğitimlerinin başlamasıdır. Bu kapsamda 2. ve 3. sınıfta bir yıl boyunca haftada bir gün, 4. sınıfta ise haftada 3 gün zorunlu pratik uygulamalarda bulunmaktadırlar. Ayrıca yaz stajı ile 20 iş günü belirli bir alana yönelik (finansman, pazarlama, kalite, hasta hizmetleri vb.) çalışmaları ile teori ve uygulama dengesi içinde eğitimlerini güçlendirmektedirler. Öğrencilerimizin aldıkları bu uygulamalı eğitim, işe giriş sürecinde bir kolaylık sağladığı gibi, iş yaşamında da edinilmiş deneyimin avantajlarından yararlanma olanağı sağlamaktadır. Bu bağlamda, 2018 yılında Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ile Acıbadem Sağlık Grubu arasında başlatılan, katılma isteğini bildirenlerin %50'sinin mezuniyet sonrasında Acıbadem Sağlık Grubu'nda çalışma zorunluluğu getirilen İŞKUR İşbaşı Eğitimi Programı Projesi kapsamında, son sınıf öğrencileri son 3 aylarında istedikleri alan ve bölümde istihdam edilmişlerdir. İŞKUR İşbaşı Eğitimi Programı Projesi sonrasında 2018 yılında 16, 2019 yılında 20 kişi istihdam edilmiştir. Sonuç olarak, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü'nde Sağlık Yönetimi Bölümü mezunlarının iş hayatına başlamaları her anlamda kolaylaştırılmaktadır.

 

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul