Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ
HEMŞİRELİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
2018- 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre 2018-2019 Eğitim - Öğretim yılı Güz Yarıyılında aşağıdaki Lisansüstü Programlara öğrenci alınacaktır.

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​

Acil Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı


4

 

 

 

 

 

 

Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümlerinden birinden mezun olmak. Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların YÖK tarafından denkliği onaylanmış olmalıdır

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

 

 

6

Dahili Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

 

 

7

Yoğun Bakım Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

 

 

5

Programın niteliği

​Programın teorik dersleri hafta sonu yürütülmektedir.

Ücret

​​ 19.000 TL (Fiyata KDV dahil olup, 4 dönem yani 2 yılda bitmesi öngörülen program ücretidir.)

 

Dil Yeterliliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından; 
TOEFL-IBT: En az 60 puan 
YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 50 puan
Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 50 puan almış olmaları istenecektir.

Bilimsel Yeterlilik
Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri sayısal puanın en az 55 olması gerekmektedir. 

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;
Başvuru formu

Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumundan alınmış olan lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,
Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.) (yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
Neden Yüksek Lisans yapmak istediğini belirten niyet mektubu
Özgeçmiş,
Referans Mektubu, (iki adet)(kapalı zarf içinde)
1 adet fotoğraf,
Nüfus cüzdanı fotokopisi
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi
Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarının, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek adaylar ön kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Ofisine kayıt yaptırmalıdır).
Mülakat sonuçları  Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul