Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Yoğun Bakım Hemşireliği

Ortalama yaşam süresinin uzaması, kronik hastalıklı birey sayısını ve bu bireylerin yoğun bakım gereksinimini arttırmaktadır. Ayrıca komplike sağlık sorunu olan bireylerin de bugün cerrahi yolla tedavi ediliyor olmaları, uzun süren cerrahi girişimler, bu hastaların bir süreliğine yoğun bakım ünitelerinde bakılma gerekliliği gibi nedenlerle yoğun bakım hemşireliği konusunda uzmanlaşmış hemşirelere olan gereksinimi gözler önüne sermektedir. Yoğun bakım alanında artmış bilgi birikimine, gelişmiş teknolojinin varlığı ve kullanımına karşın, hastalara birebir bakım veren ve onları 24 saat izleyen, normalden sapmalarda ilk yaşam kurtarıcı girişimleri yapabilecek konumda olan hemşirelerin bu konuda uzmanlaşmalarına olanak sağlayacak " Yoğun Bakım Hemşireliği" Yüksek Lisans programı bir ilk ve modeldir.

Program, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hastanın değerlendirilmesi ve kanıt temelli bakımı uygulamaları ve cerrahi komplikasyonların önlenmesini ve dahili akut veya kronik hastalıkların yoğun bakımda izlem sürecini kapsamaktadır.

Yoğun Bakım Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı eğitim süresi 4 yarıyıl (2 yıl)' dır. Bunun ilk bir yılı teorik derslerden, ikinci yılı tez çalışmasından oluşur. Programdan mezun olunması için alınması gereken en az ulusal kredi sayısı 21' dir.


Doç. Dr. Ükke KARABACAK
Program Başkanı

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul