Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Sinir Bilimi

 Sinir Bilimi (neuroscience) sinir sisteminin bilimsel çalışılmasını kapsayan bilim alanıdır. Sinir bilimi sinir sistemini yapısal, gelişimsel, evrimsel, fonksiyonel ve medikal yönden inceler ve araştırır.

 Sinir Bilimi çeşitli tıp dallarının (anatomi, histoloji, fizyoloji, biyokimya, genetik,  farmakoloji, nöroloji, nöroşirurji, psikiyatri, radyoloji gibi) ve tıp dışı farklı bilim alanların (biyoloji, kimya, fizik, psikoloji ve mühendislik bilimleri gibi) kendilerine önemli bir yer bulabildikleri çok disiplinli bir araştırma alanıdır. Periferik ve merkezi sinir sisteminin makro ve mikro anatomisi, beyin, duyusal sistemler,  nöron, sinaptik yapılar, nörotransmitterler, nöromodulatörler, sinirsel bağlantılar, ağlar, görme, işitme, ağrı, dil, öğrenme, bellek, biliş sinir biliminin önemli bazı araştırma konularıdır.

Sinir Bilimciler nöroanatomi, nörofizyoloji, nöron kimyası, nörofarmakoloji, nörogörüntüleme,  nöroteknoloji, gelişimsel sinir bilim, sosyal sinir bilim, sinir bilim felsefesi, nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarının nedenlerinin anlaşılması ve ilaç geliştirilmesi konularında araştırma yaparlar.

 

Sinir bilimi tüm dünyada ve ülkemizde çok önemli ve heyecan verici gelişmelerin yaşandığı bir bilim dalıdır. Bu alandaki araştırmalar için bilimde önde giden ülkeler özel programlar [the United States BRAIN Initiative ( ABD), the European Union’s Human Brain Project (AB), the China Brain Project (China) gibi] açıklayıp bu araştırmalar için büyük fonlar oluşturmuşlardır.   Gelecek yıllar içinde sinir bilimi alanındaki araştırmalarda artışlar ve gelişmeler umulmaktadır. 

Ülkemizde de dünyadaki bu önemli gelişmelere paralel olarak sinir bilim araştırma alanı büyük gelişmelerin beklendiği öncelikli alanlardandır ve bu alanda üst düzey araştırmalar yapacak yetkin bilim insanlarına ihtiyaç vardır. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi sinir bilimi alanında çalışan çok yetkin bir akademik kadroya ve donanımlı modern bir araştırma laboratuvarlarına sahiptir. Üniversitemiz sinir bilimi doktora programı ile sinir bilimi alanında çalışacak yetkin bilim insanların yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul