Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi Alanında Lisansüstü Eğitim Alarak Yetkinliğini Geliştirmek İsteyen Değerli Katılımcılar,

Sağlık Yönetimi alanını ve Acıbadem Üniversitesi’ni seçme kararınızdan ötürü sizleri içtenlikle kutluyorum. Bu kararınızın ne kadar doğru olduğunu, yakın geleceğinizde ve meslek yaşamınızın her anında yaşayacaksınız. 

Acıbadem Üniversitesi’nde tematik bir üniversitede, sağlık hizmet sunumunda markalaşmış bir sahiplik ve ekibinin başarı hikayesi ile alanında aranan akademisyenlerin bir arada olduğu bir eğitim alacaksınız. Böylelikle sektörle iç içe olmanın anlamını sağlık yönetiminin her disiplininde, sadece akademik camiada değil aynı zamanda sektörde de üretenlerle birlikte yaşayarak öğreneceksiniz. Sadece Türkiye’de değil dünyada marka olmuş bir sağlık kurumu ile bir arada eğitiminizin her aşamasını içselleştirecek, hep ilkleri yaparak öncü ve önder olmuş sağlık profesyonelleri ekibiyle eğitiminizdeki teori ile uygulama dengesini kuracaksınız.

Sağlık yönetimi alanında, dünyanın tüm ülkelerinde iki uğraş bir arada yapılmaya çalışılmaktadır; bunlardan biri artan ve çeşitlenen sağlık hizmet taleplerini yönetmeye çabalamaktır, diğeri de sağlık harcamalarının önlenemez artışını sürdürülebilirlik gayretleri ve hakkaniyet anlayışıyla koordineli planlamaktır. İşte bu uğraşlar; son yıllarda gerek kamu gerekse de özel sağlık sektöründe, sağlık yönetimi eğitimi almış yöneticilere olan ihtiyacı arttırmaktadır. 

Sağlık yönetimi eğitimi alan sizler, sağlık hizmetleri sunum ve finansmanını analiz edecek, doğru kaynak ve teknoloji kullanımına karar vereceksiniz. Kaynakları maliyet etkili kullanarak, sağlık yöneticiliği sorumluluğunu üstlendiğiniz her yönetim alanında hem doğru işi yapacak ve yaptıracak hem de işi doğru yapacak ve yaptıracaksınız. 

Tüm bunlarla, önce kendinize sonra kurumunuza sonra da sağlık sektörüne çok değerli katkılarda bulunacaksınız. Sonuçta, takım ruhu ile hizmet verilen sağlık sektörünün bu süreçten etkilenmesi ile bilginin gücünü mezuniyet sonrası eğitimizle de kanıtlamış olacaksınız. Böylelikle sağlık hizmetlerinin sunumu, finansmanı, organizasyonu ve mevzuatıyla kendine özgü kısıtlılıklarına yönelik de doğru müdahale alanlarını akılcı yöntemlerle keşfedecek, sağlık yönetiminde verimlilik ve etkililiği sağlayarak; insan yaşamına ve üretime doğrudan katkı sağlanmış olacaksınız. Bu katkı, aynı zamanda geleceğe bilim insanı yetiştirerek sağlık teknolojisinde patente kadar giden yeni bilgi ve katma değer üretimine de yansıyabilecektir.     

Böylelikle sağlık sektöründe “Acıbadem” markası ile birlikte; ekip anlayışına sadık, yenilikçi, katılımcı ve ortak akıl ilkelerine sahip çıkan siz değerli yüksek lisans öğrencilerinin oluşturacağı olumlu etkileşim, bu güne kadar olduğu gibi bundan böyle de sağlık yönetimine farklı bir güç katacaktır.Doç. Dr. S. Haluk ÖZSARI
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Yönetimi Program Başkanı

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul