Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SAĞLIK FİZİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2018- 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre 2018-2019 Eğitim - Öğretim yılı Güz Yarıyılında Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci alınacaktır.

 

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı5

En az Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programının Fizik, Fizik Mühendisliği ve Nükleer Enerji Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak, transkriptini sunmak veya kayıt dönemine dek mezun olabileceğini belgelemek.

Programın niteliği

​Ders saatleri, Radyasyon Onkolojisi bölümlerinin uygunluğuna bağlı olarak ayarlanacaktır. Dersler Acıbadem Maslak Hastanesi Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı dersliklerinde işlenecektir (Radyoterapi Bölümü B4 katı).

Ücret

​​ 13.000 TL (Yıllık)

Başarı Bursu

Bu dönem bu programa kabul edilecek 1 öğrenciye %100 eğitim ve öğretim bursu verilecektir.

 


Dil Yeterliliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından; 

TOEFL-IBT: En az 60 puan 

YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 50 puan

Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 50 puan almış olmaları istenecektir.

Bilimsel Yeterlilik

Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri sayısal puanın en az 55 olması gerekmektedir. 


PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR;

Başvuru formu


Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,

Lisans/Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.)  (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

Neden Yüksek Lisans / Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu

Özgeçmiş,

Referans Mektubu, (iki adet)(kapalı zarf içinde)

1 adet fotoğraf,

Nüfus cüzdanı fotokopisi

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi

Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarının, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek adaylar ön kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Ofisine kayıt yaptırmalıdır).

Mülakat sonuçları  Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.


BİLGİ İÇİN İLETİŞİM:

BİRİM SORUMLUSU

MAİL

TELEFON

ADRES

Öğr.Gör.Med.Fiz.

Görkem Güngör

 

gorkem.gungor@acibadem.com.tr

02123043959

Acıbadem Maslak Hastanesi Radyoterapi B4

Öğr.Gör.Med.Fiz

Gökhan Aydın

gokhan.aydin@acibadem.com.tr

02123043959

Acıbadem Maslak Hastanesi Radyoterapi B4

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul