Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Sağlık Fiziği

Sağlık Fiziği, hastalıkların tanı ve tedavisinde, fiziğin yöntem ve kavramlarının uygulamalı olarak kullanıldığı bir bilim dalıdır. Radyasyonun tıpta kullanım alanları başlıca radyoterapi, radyoloji ve nükleer tıp olarak gruplandırılabilir.  Radyasyonun sağlık alanında kullanılmaya başlaması ile birlikte medikal fizikçiye de ihtiyaç duyulmuştur. Sağlık bilimleri alanında faaliyet gösteren üniversitelerin tıp fakülteleri, Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve özel sektör hastaneleri bünyesinde, radyasyon onkoloji merkezleri, nükleer tıp merkezleri ve radyodiyagnostik merkezleri açılmakta ve bu merkezler ileri teknoloji ile çalışan modern tanı ve tedavi cihazları ile donatılmaktadır. Bu nedenle ülkemizde sağlık fiziği uzman ihtiyacı ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bu cihazların verimli çalışmaları, hastalara zararlı olmamaları ve bu cihazlarla doğru tanı ve tedavi yapılabilmesi, tanı ve tedavide kalitenin artırılabilmesi için ilgili alanda lisansüstü (en az yüksek lisans) eğitimi görmüş uzman medikal fizikçilere ihtiyaç vardır.

Ülkemizde yetişmiş Sağlık Fiziği Uzmanı gereksinimini karşılamaktır. Bu programdan mezun olacak öğrenciler radyasyon onkolojisi merkezleri, nükleer tıp merkezleri, radyodiyagnostik klinikleri gibi, tıbbın iyonize ışınlar ile ilgili dallarında kullanılan ileri teknolojiye sahip tanı ve tedavi cihazlarının doğru ve verimli kullanımını sağlayacaktır. Ayrıca bu konuda eğitim görmüş ve iyi yetişmiş uzman fizikçiler, planlanan tedavinin en doğru şekilde uygulanması, cihazlarda kalite güvenliği, kalite kontrol ve dozimetri işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve genel radyasyon güvenliğinin sağlanmasında önemli görevleri yerine getireceklerdir.


Prof. Dr. Enis ÖZYAR
Program Başkanı

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul