Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ

MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİ DOKTORA PROGRAMI

2019- 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre 2019-2020 Eğitim - Öğretim yılı Güz Yarıyılında Medikal Biyoteknoloji Doktora Programına öğrenci alınacaktır.

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları Medikal Biyoteknoloji Doktora ProgramıYurt içi: 14

Yurt dışı: 2

Yüksek lisans ya da lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programının Biyokimya Bölümü, Biyoloji Bölümü, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoinformatik, Genetik ve Biyomühendislik, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Tıbbi Biyoloji Bölümü, Tıp Mühendisliği, Tıp, Veterinerlik fakülte ve bölümlerinden mezun olanlar, transkriptini sunarak veya kayıt dönemine dek mezun olabileceğini belgeleyerek başvurabilirler.

Programın niteliği

Örgün Eğitim

Ücret

​​ 48.000 TL (KDVdahil program ücretidir)( T.C. vatandaşı öğrencilere Öğrenim Bursu verilecektir.)

10.000 USD  (Yabancı Uyruklu Öğrenci Ücreti)

 

Genel Bilgiler


Medikal Biyoteknoloji insan sağlığını iyileştirmek amacıyla yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi için yaşam bilimleri alanında eğitim ve araştırma olanağı sağlayan bir bölümdür. Eğitim programları rekombinant DNA teknolojisi, sentetik biyoloji, doku mühendisliği, ilaç ve aşı geliştirme, tanı teknolojileri, kişisel tıp ve gen tedavisi gibi konuları kapsamaktadır. Programlara kabul edilen tüm T.C. vatandaşı öğrencilere eğitim bursu verilmektedir. Ek olarak, öğrencilerin büyük çoğunluğu araştırma projelerinden alınan burslardan yararlanmaktadır. Öğrenciler biyoteknolojinin bir çok farklı alanında çok deneyimli araştırmacılar ile en yeni ve zengin araştırma alt yapısına sahip laboratuvarlarda çalışma olanağı bulmaktadır. Programlara kabul edilen öğrencilerin araştırma ve eğitim için tam zamanlı olarak üniversitede çalışmaları beklenmektedir; yarı zamanlı çalışma kabul edilmemektedir. Araştırma konusunda yüksek düzeyde istekli öğrencilerin aramıza katılmasını yürekten desteklemekteyiz.


Dil Yeterliliği

Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından;

TOEFL-IBT: En az 72 puan

YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 60 puan

 

Lisans derecesi ile doktora programına başvuranların;

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından;

TOEFL-IBT: En az 84 puan

YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 70 puan

 

 Yabancı Uyruklu öğrenciler:

Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların

TOEFL-IBT: En az 65 puan

Lisans derecesi ile doktora programına başvuranların

TOEFL-IBT: En az 84 puan

 

Bilimsel Yeterlilik

 

Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların;

 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri sayısal puanın en az 55 olması, Yabancı uyruklu öğrenciler için GRE en az 149 ya da GMAT en az 450 puan olması gerekmektedir. 

Lisans derecesi ile doktora programına başvuran adayların;

ALES sınavından elde edecekleri sayısal puanın en az 80 olması, GRE en az 152 ya da GMAT en az 590 puan olması gerekmektedir.

Lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puan olması,

 

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

 

 •        Başvuru formu
 •      Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,
 •      Lisans/Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.)  (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
 •        Neden Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu
 • Özgeçmiş,
 • Referans Mektubu, (iki adet)(kapalı zarf içinde) (Mülakat Sınavında Referans Mektuplarının teslim edilmemesi durumunda kayıt alınmayacaktır.)
 • 1 adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi/Pasaport Fotokopisi
 • ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi
 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi
 • Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi,
 •         Mülakat sonuçları  Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul