Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ

MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA PROGRAMI

2018- 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI


Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre 2018-2019 Eğitim - Öğretim yılı Güz Yarıyılında Medikal Biyoteknoloji Bütünleşik Doktora Programına öğrenci alınacaktır.

 

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​Medikal Biyoteknoloji Bütünleşik Doktora ProgramıYurt İçi: 3

 

Yabancı Uyruklu:  2

En az Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programının Biyokimya Bölümü, Biyoloji Bölümü, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoinformatik, Genetik ve Biyomühendislik, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Mühendislik ve Doğa Bilim. Programları, Hesaplamalı Bilim ve Mühendisliği, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fizik Bölümü, Gıda Mühendisliği, Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Tıbbi Biyoloji Bölümü, Tıp, Tıp Mühendisliği, Veterinerlik fakülte ve bölümlerinden mezun olanlar, transkriptini sunarak veya kayıt dönemine dek mezun olabileceğini belgeleyerek başvurabilirler.

Programın niteliği

​Ders saatleri, başvuru sahiplerinin ortak gereksinmelerine göre esnek olarak ayarlanabilecektir.

Ücret

​​ 40.000 TL (Program Ücreti) (Bu dönem bu programa kabul edilecek öğrencilere %100 eğitim ve öğretim bursu verilecektir)

10.000 USD  (Yabancı Uyruklu Öğrenci Ücreti)

 


Dil Yeterliliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından; 
TOEFL-IBT: En az 84 puan 
YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 70 puan
Bilimsel Yeterlilik
Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri sayısal puanın en az 80 olması, Yabancı uyruklu öğrenciler için GRE en az 152 ya da GMAT en az 590 puan olması gerekmektedir. 
Lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puan olması,Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

Başvuru formu,
Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,
Lisans/Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
Neden Yüksek Lisans / Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu
Özgeçmiş,
Referans Mektubu, (iki adet)(kapalı zarf içinde)
1 adet fotoğraf,
Nüfus cüzdanı fotokopisi
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi
Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi 
Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi,
Mülakat sonuçları  Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul