Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları


ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ

KAN BANKACILIĞI VE TRANSFÜZYON TIBBI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2017- 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre 2017-2018 Eğitim - Öğretim yılı Güz Yarıyılında aşağıdaki Lisansüstü Programına öğrenci alınacaktır.

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Tezsiz Yüksek Lisans Programı1

En az Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programının Hemşirelik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Tıp Mühendisliği,  Malzeme Mühendisliği, Tıp, Eczacılık ve Veteriner Hekimlik Fakülte ve bölümlerinden mezun olmak, transkriptini sunarak mezun olduklarını belgelemek.

Programın niteliği

​Ders saatleri, başvuru sahiplerinin ortak ihtiyaçlarına göre esnek olarak ayarlanabilecektir.

Ücret

​​ 12.000 TL (Fiyata KDVdahil olup, 3 dönem 1,5 yılda bitmesi öngörülen program ücretidir. Kredi başına ücret 400 TL'dir.)

 

Dil Yeterliliği

YDS, ÜDS, YÖKDİL veya KPDS 50 puan  / TOEFL IBT 60 Puan  / PTE Akademik 45 Puan  /  CPE ve CAE sınavlarından C puanına sahip olmak

Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 50 puan almış olmaları istenecektir.

Bilimsel Yeterlilik

Tezsiz yüksek lisans programında ALES sonucu aranmaz.

 

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

·        Başvuru formu,

·         Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yükseklisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,

·         Lisans/Yükseklisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.).) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

·         Neden Yüksek Lisans / Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu

  • Özgeçmiş,
  • Referans Mektubu, (iki adet)(kapalı zarf içinde)
  • 1 adet fotoğraf,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarının, Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek adaylar ön kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Ofisine kayıt yaptırmalıdır).
  • Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi,

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul