Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı, ülkemizde henüz uzmanlık alanı haline gelmemiş ve bu nedenle de özgün eğitim alınamayan ilgili alanda sektörün gereksinimini karşılayacak nitelikli insan gücü yetiştirmektir. 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve ilgili yönetmelikte herhangi bir kan hizmet biriminde sorumlu olabilmek için uzman hekim ya da yüksek lisans eğitimi almış pratisyen hekim olmak gerektiği belirtilmektedir. Aynı kanuna göre düzenlenen yeni yapılanmada; 15 Bölge Kan Merkezi ve tüm yataklı tedavi kurumlarında bir transfüzyon merkezi bulunması 1500 civarında transfüzyon merkezi ruhsat alacaktır. Yataklı tedavi kurumlarının büyük bir kısmı İstanbul ilinde bulunmakta, hastanelerin hasta çeşitliliği ve sayısı yönünden İstanbul’daki yoğunluk dikkati çekmektedir. Kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı, multidisipliner bir alandır ve bu nedenle özgün eğitim gerektirir. Uzman hekimlerin bu birimlerde sorumluluk görevini üstlenmesi yalnızca yeni yapılanmada boşluğu doldurmaktadır. Zamanla bu alanda özgün eğitim almış nitelikli hekimlere ve bu alanda yetişmiş sağlık personeline olan gereksinim artacaktır. Ek olarak, pratisyen hekimlere yüksek lisans eğitimi verilmek suretiyle çalışma sahası da açılmış olacaktır. 

Ülkemizde halen iki üniversite hastanesinde Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı yüksek lisans programları yürütülmektedir. Ancak bu sayı gereksinimi karşılayamayacak kadar sınırlıdır. Yeni yasal düzenlemeler çerçevesinde gereksinim artmaktadır. Acıbadem Üniversitesi bu programla, bu alanda yetişecek nitelikli sağlık personeli sayısının artmasına öncülük yapmış olacak ve bu konuda yüksek lisans programına sahip ilk vakıf üniversitesidir.


Prof. Dr. Mustafa SERTESER

Program Başkanı


BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul