Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

İlaç Endüstrisinde Yönetim

İlaç endüstrisinin çeşitli kademelerinde çalışmak üzere nitelikli eczacılara, kimyagerlere, kimya mühendislerine, tıp doktorlarına, ve biyologlara talep günden güne artmaktadır. İlaç endüstrisi, ilaç üretim proseslerine vakıf, sistemlerde iyileştirme ve optimizasyon çalışmalarına katkıda bulunabilecek, analitik düşünme yeteneğine sahip, sebep-sonuç ilişkileri kurarak olası sorunları tespit edip, çözüm teorileri geliştirebilecek, temel GMP (iyi imalat yöntemi) ve kalite güvence, analitik yöntem geliştirme, formülasyon ve temel üretim prosesleri konusunda bilgi sahibi olan ve bilgiye ulaşma becerisini edinmiş bir çalışan profili arayışı içindedir. Ayrıca ilaçların satış, pazarlama, dağıtım, ruhsatlandırma, patent alma safhalarında sektör için gerekli altyapıya sahip olan nitelikli uzmanlara ve yetiştirilmiş elemanlara ihtiyaç vardır. 

Güncel olarak, ilaç sektöründe çalışan eczacılar, tıp doktorları, kimyagerler, kimya mühendisleri ve biyologların lisansüstü programlarına yoğun ve artan bir şekilde ilgi gösterdikleri görülmektedir. Mevcut program, ilaç endüstrisinde gerekli olan konuların bir bütün halinde verildiği bir yüksek lisans programıdır. Geniş sayıda uzman tarafından “öğrencilerin seçim ve istekleri göz önüne alınarak” açılacak çok sayıda seçmeli dersle öğrencilerin çalışma alanlarında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Özellikle İstanbul gibi İlaç Endüstrisi ile iç içe bulunan bir kentte üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması ile gerçekleştirilecek bu program dahilinde öğrencilerin uluslararası açılım yapmış ulusal ve uluslararası şirketlerde hizmet verecek, ülkemizde ve yurt dışında ilaç endüstrisinde aranılan nitelikli elemanlar olarak yetiştirilmesi ve programı tamamlayan bireylere doğru alanlarda iş olanağının sağlanması programın temel amaçlarıdır.

İlaç Endüstrisinde Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin; bir ilacın etken madde olarak keşfedilip hasta tarafından kullanılıp tüketilmesine kadar geçirdiği tüm evrelerde (etken madde üretimi, analiz, kalite kontrol, formülasyon, ruhsatlandırma, fabrika yönetimi, müşteri ilişkileri, satış ve pazarlama), ilaç endüstrisinin çalışanlarından beklediği bilgi ve beceriler hakkında uzmanlık eğitimini almasını ve sonuçta bir ilacın “yöneticiliğini” yapabilmesini sağlayacaktır. 


Prof. Mert ÜLGEN

Program Başkanı


BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul