Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ
HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI
2018- 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre 2018-2019 Eğitim - Öğretim yılı Güz Yarıyılında Hemşirelik Doktora Programına öğrenci alınacaktır.

 

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​Hemşirelik Doktora Programı6

Hemşirelik ya da Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olup, Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans

Programını bitirmiş olmak.

Programın niteliği

​Örgün Öğretim

Ücret

​​  40.000 TL (Fiyata KDV dahil olup, 8 dönem 4 yılda bitmesi öngörülen program ücretidir.)

 


Dil Yeterliliği
Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından;
TOEFL-IBT: En az 66 puan 
YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 55 puan

Bilimsel Yeterlilik
Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri sayısal puanın en az 55 olması, Yabancı uyruklu öğrenciler için  GRE en az 149 ya da GMAT en az 450 puan olması gerekmektedir. Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;
Başvuru formu

Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,
Lisans/Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.)  (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
Neden Yüksek Lisans / Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu
Özgeçmiş,
Referans Mektubu, (iki adet)(kapalı zarf içinde)
1 adet fotoğraf,
Nüfus cüzdanı fotokopisi
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi
Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi 
Mülakat sonuçları  Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul